06.05.2009 – DMO PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK…

286

Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7. maddesinin 9. bendinin 3. fıkrasının eksik düzenleme nedeniyle iptali, f bendinin 2. alt bendinde yer alan “1 sayılı cetvele tabi kadrolardan yapılacak atamalar dışında” ibaresinin iptali, 19. maddesinin 4. bendinin ve Ek1 değerlendirme formunun 7. ve 8. bendinin hukuka aykırılık nedeniyle iptali için dava açılmıştır.