05.05.2009 – TÜİK’İN DA EKONOMİST KADROSUNDA GÖREV YAPANLARIN ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ TEKNİK HİZMETLER SINIFINDAKİ ORANDA ÖDENMESİNİ TALEP ETTİK…

227

TÜİK’in da Ekonomist Kadrosunda görev yapmakta personele, diğer ekonomist ünvanındakilere göre daha düşük özel hizmet tazminatı ödenmesine dair yaptığımız itiraza DPB’nın verdiği yanıt için tıklayınız