ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI İLE YAPILAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN BİLGİ NOTU…

227

Sendikamızca, 29 Nisan 2009 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ile Kurumda ve çalışma hayatında yaşanan sorunlar görüşüldü. Görüşmeye, Sendikamız adına Genel Başkan Osman BİÇER, Genel Sekreter Döndü TAKA ÇINAR, Genel Hukuk TİS Sekreteri Fatma BORA KOÇAŞ ile Ankara 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Seher TOKSOY katılmıştır.
Görüşme sırasında Bakanlık Müsteşarına kapsamlı bir dosya sunulmuştur. (EK 1) Son zamanlarda çalışma yaşamında yaşanan sendikal hak ihlalleri, sendika yöneticilerimize yönelik görevden el çektirme, sürgün ve soruşturma uygulamaları dile getirilmiş; kamu emekçilerinin grev ve toplu sözleşme hakkının kısa süre içinde yasal zemine kavuşturulması ifade edilmiştir.
 Müsteşarlıkça, Sendikal çalışmaların serbestçe sürdürülmesi için girişimlerinin yanı sıra, 4688 sayılı yasada kimi düzenlemeler üzerinde çalıştıkları ancak Grev ve Toplu Sözleşme Hakkının yasal zemine kavuşmasının Personel Rejimi değişikliği ile birlikte ele alınması yönünde görüşlerinin olduğu belirtildi. Bu konuda, sendikamız ve bağlı bulunduğumuz KESK’in, sözleşmeli ve esnek çalışmayı düzenleyecek Personel Rejimi değişikliğini kabul etmeyeceği, kamu emekçilerinin grev ve toplu sözleşme hakkının tanınması gerektiği vurgulanmıştır.
1 Mayıs’ın Resmi Tatil olmasına ilişkin yasal düzenlemeye rağmen, kimi kurum yetkililerinin idari izin gibi değerlendirdiği belirtilerek, bunun doğru bir uygulama olmayacağı belirtilmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında; İşyeri Sendika Panosu ve işyerinde sendikal çalışmaların (bildiri dağıtımı) engellenmesi ve Temsilcilerimize müdahale edilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilmiştir. Müsteşarlıkça, İşyeri Temsilcilerinin bildiri dağıtımına ilişkin yaşanan sorunu araştıracağını, sendika panosu için de Temsilciliğimizin önerdiği (Bakanlık C Blok Girişi) uygun yerlerin belirlenmesinde diğer sendikalarla ve KİK’ten sorumlu Bakanlık Yetkilisi ile birlikte uygulama birliği sağlanması için girişimde bulunacaklarını belirtmişlerdir. Bakanlıkta sürdürdüğümüz İşyeri çalışmalarımızın, bildiri dağıtımlarımızın yasa dışı faaliyet gibi gösterilerek, özel güvenlik görevlileri tarafından engellenmesine Makamlarınca müdahale edilmesinin altı çizilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı bazı birimlerde, hasta sevk kağıtlarında Daire Başkanı İmzası zorunluluğunun olması nedeniyle, sağlık hizmetine erişimin geciktirildiği, emek ve zaman kaybına yol açtığı belirtilmiştir. Bu konuda gerekli araştırma yapılarak, imza yetki devri ile sorunun çözümünün sağlanacağı, hasta raporlarının sıhhi izine çevrilmesinin yasal bir gereklilik olduğu ve tüm kurumlarda uygulandığı, ancak bunun ‘doktor raporunu onay anlamı taşımadığı’ ifade edilmiştir.
Devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü çalışanı ve sendikamız üyesi iken, Görevi Başında kalp krizi sonucu yitirdiğimiz Ahmet Yıldız arkadaşımızın ölümü üzerinden, Kurumda başkaca benzer üzücü olayların yaşanmasını önlemek için, çalışma koşullarının ve sağlık ünitesinin donanımının araştırılarak, çalışma koşullarının ve sağlık ünitesinin donanımının iyileştirilmesi ve olayla ilgi bir soruşturma başlatılması talep edilmiştir. Müsteşar, konuyu SGK Başkanı ile görüşeceğini ifade etmiştir.
Bakanlık çalışanlarının LPG’li araçlarında yaşadıkları sorunların en kısa zamanda giderileceği, taraflarına sunduğumuz dosyada ayrıntılı olarak yer alan hususların da incelenerek Sendikamıza bilgi verileceği belirtilmiştir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Bakanlığa Sunulan Dosyaya (PDF) Ulaşmak İçin Tıklayınız…
Bakanlığa Sunulan Dosyaya (Word) Ulaşmak İçin Tıklayınız…