MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI SINAVINA KATILANLARA HARCIRAH VERİLMEMESİ VE SÖZLÜ SINAV YAPILMASI HUKUKA AYKIRIDIR.

242

8 Mart 2009 tarihinde merkezi olarak Ankara’da yapılan Muhasebe Uzmanlığı Sınavına il dışından katılanlara harcırah verilmemesi hukuki değildir.
Muhasebe Uzmanlığı Sınavı Özel Sınavı ‘Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği’ne göre düzenlenmiş, Yönetmeliğin Ek 1.maddesi kurum içinden sınava katılma koşullarını belirlemiştir. Harcırah Kanunu’nun 18.maddesi ise, ‘görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödeneceği’ hükme bağlanmıştır.
 Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün ‘Muhasebe Uzmanı olabilmek için başka imkanların da bulunduğu ve sınavın özel bir sınav olduğu’ gerekçesi ile harcırah ödenmemesi yönündeki görüşü kanunlara ve hukuka aykırıdır.
Benzer durumda bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına katılan üyelerimizden Kars İl Temsilcimizin harcırahının ödenmemesine ilişkin işlemin iptali için açmış olduğu dava olumlu sonuçlanarak harcırah ödemesi yapılmıştır.
Diğer yandan, Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavında Sözlü Sınav yapılması da hukuk kurallarına aykırı olup, Sendikamız tarafından dava konusu yapılmıştır.
Üyelerimizin harcırah taleplerini kurumlara yapmaları ve taleplerinin red edilmesi halinde dava konusu yapmaları gerekmektedir.
Harcırahın ödenmesine ilişkin olarak Erzurum 1.İdare Mahkemesinin 2008/218 esas, 2008/576 sayılı kararı için HUKUK/TİS -Yargı Kararları bölümüne bakabilirsiniz.