MALİYE EMEKÇİLERİNİN DİKKATİNE…

215

MALİYE BAKANLIĞI VE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDA VHKİ KADROSUNUN FİİLEN BİLGİSAYAR KULLANAN PERSONELE VERİLMESİ İÇİN SENDİKAMIZ TARAFINDAN DAVA AÇILMIŞTIR.
Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki hukuksuzluklara karşı mücadelemiz devam etmektedir.
Kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizlikleri bir bütün olarak devam etmekte, özel olarak da Gelir İdaresi Başkanlığı ve gider birimlerinde aynı masada, aynı işi yapan emekçileri bölen, farklı ücret politikalarına karşı maliye emekçileri tarafından kararlı bir mücadele sürdürülmelidir.
Sendikamız, Eşit İşe Eşit Ücret talebi ile merkezi eylemler, etkinlikler yapmakla birlikte, yine aynı taleple davalar açmıştır.
Benzeri şekilde kadro/unvanı ne olursa olsun, tüm personel fiilen bilgisayar kullanmakta ve ‘iş güçlüğü zammı’ndan faydalanamamaktadır. Ayrıca, VHKİ kadrosu birinci dereceye kadar ilerlemekte ve yeşil pasaport alabilmekte iken, fiilen bilgisayar kullanan personel bu haklardan yararlanamamaktadır. Bu durum hukuka ve eşitlik ilkesine aykırıdır.
Bu nedenle, ücret adaletsizliği ve hukuksuzluğunun giderilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı Adana Vergi Dairesi Başkanlığı’nda Yoklama Memuru olarak görev yapmakta olan üyemizin VHKİ kadrosuna atanma talebiyle İdareye yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine Sendikamız tarafından dava açılmıştır.
İdareye başvuru dilekçesi ve dava dilekçesi örneğine, HUKUK/TİS-Örnek Dilekçeler bölümünden ulaşılabilir.
Adaletsizlik ve hukuksuzluklara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
Tüm Büro Emekçilerini mücadelemize katılmaya, Sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz.