ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI SAYIN HAŞİM KILIÇ İLE SENDİKAMIZ GENEL MERKEZİNCE GÖRÜŞME YAPILMIŞTIR.

221

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN BİLGİ NOTU:
25.02.2009 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim KILIÇ ile Mahkeme Çalışanlarının sorun ve talepleri çerçevesinde Merkez Yönetim Kurulumuz bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmeye, Sendikamız Genel Başkanı Osman BİÇER, Genel Sekreter Döndü TAKA ÇINAR; Genel Hukuk TİS Sekreteri Fatma BORA KOÇAŞ ile Ankara 1 Nolu Şube Başkanımız Fikret ASLAN’dan oluşan bir heyetle katılmıştır. Görüşme sırasında Sendikamızca sunulan talepler konusunda; Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından;
1- 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 2.maddesinin Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir. Yeni bir düzenleme ile tüm yargı çalışanlarını ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı çalışanlarını da kapsayacak şekilde bir tasarı hazırlandığını ve Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan oluşan bir komisyonunun tasarı üzerinde çalıştığını, yargı çalışanları açısından eskisinden daha olumlu bir iyileştirme yapılacağı;
2- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi ile ilgili olarak; Başkanlığın üç farklı taslak üzerinde çalıştığı, ek göstergelerin düzenlenmesi, 3717 sayılı Kanunun yeniden düzenlenerek Anayasa Mahkemesi çalışanlarının da bu Kanun kapsamındaki ödemelerden faydalandırılması ve fazla mesai ücretlerinin artırılmasının sağlanması yönünde tasarılar hazırlandığı ve onaya sunulduğu; Mahkemede sürdürülen hizmetlerin niteliğinin arttırılabilmesi için de, çalışanların motivasyonu için de, ücretlerin daha üst sevide olması için çaba sarfedildiği,
3- Görevde yükselme ve kadro değişikliklerinin, kariyer ve liyakat ilkesinin uygulanması konusunda adil, eşit bir şekilde uygulamada bulunulduğu belirtilmiştir.
4- Banka promosyon gelirlerinin kuruma hiç pay ayrılmaksızın, tamamının çalışanlara dağıtılması yönünde talimatları bulunduğunu, Sendikamızın tüm personele eşit olarak dağıtılması yönündeki önermesinin haklı ve olumlu olduğu,
5- Yeni hizmet binasında, kreş yapıldığı ve yeterli sayıda çocuk olmaması nedeniyle kapalı olduğu, ancak yeterli sayıya ulaştığında hizmet vermeye başlanılacağı,
6- Yeni hizmet binasında, Sendika işyeri temsilcilik Odası ve Sendika Panosu tahsis edilmesinde sıkıntı bulunmadığı, Sendikal faaliyetlerin serbestçe yürütülmesi konusunda her hangi bir engellemenin olmaması gerektiği,
7- Lojman tahsisi konusunda ihtiyacı olanlara puanlama sistemiyle liyakatları, sırası ve süresi dikkate alınarak objektif davranıldığı,
8- Fiziki imkanların yetersizliğinden kaynaklı olarak, İşyeri çalışma koşullarında yaşanan sorunların yeni binaya taşınmakla birlikte tamamen aşılacağı,
İfade edilmiştir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU


Genel Merkezimizce, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı çalışanlarının sorun ve taleplerine ilişkin sunulan dosya için