TÜM BÜRO EMEKÇİLERİNE ÇAĞRIMIZDIR…

277

İşbirlikçi AKP İktidarı, IMF’nin talimatları üzerine, ülkemizin ve halkımızın geleceğini karartan yıkım yasalarını, bir bütün olarak kabul etti. Ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynaklarını Özelleştirme adı altında emperyalist tekellerin yağmasına açarak işsizliği, yoksulluğu, yozlaşmayı daha da derinleştirmiştir. Yoksul emekçi kitlelerine açlığı ve işsizliği dayatarak sadaka politikaları ile toplumu teslim almayı hedeflemektedir.
Emperyalist merkezlerin talimatları ile Kamunun Yeniden Yapılandırılması adı altında Kamunun ve Kamu Emekçilerinin tasfiyesi hızlandırılmış; emeklilik, sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, iş güvencesi gibi temel haklarımızı gasp eden sosyal yıkım politikaları uygulamaya konulmuştur.
Kamusal alanı ve kamu hizmetlerini piyasaya açarak, binlerce kamu emekçisini tasfiye ederek, kamuda güvencesiz/sözleşmeli personel uygulamasına hayata geçirmek istemektedir. Yıllardır Ülkemizde ‘vatan/millet’ edebiyatı yapan işveren güdümlü sarı sendikalar, Ülkemiz kaynaklarının satılmasına, piyasaya açılmasına, kamunun talan edilmesine, vatanımızın sömürgeleştirilmesine ve yıkım yasalarına karşı IMF’nin ve işbirlikçi iktidarların yanında yer alarak bu yasaların geçmesine yardımcı oldular. 5 YTL’lik sendika aidatı için üyelerinin çıkarlarını satmaktan geri durmadılar. Kamu emekçilerini bölen tüm yasaları kabul ettiler. IMF’nin talimatları ile çıkartılan Sosyal Güvenlik Yasasını kabul ederek kendi çocuklarının geleceğini karartmaktan bile utanmadılar. Aynı masada, aynı işi yapan emekçilerin farklı ücret almalarını desteklediler. 2008 Toplu Görüşmelerinde Performans Esaslı Yönetim Modelini kabul ederek kamu emekçilerini birbiriyle çatışır hale getirdiler.
Büro Emekçileri. Sarı sendikaların misyonu ve görevi; kamu emekçilerinin hak ve çıkarlarını savunmak ve geliştirmek değil, işbirlikçi iktidarların ve ülkemizi yıkıma uğratan IMF politikalarının uygulanmasına yardımcı olmaktır.
Haklarımıza, geleceğimize ve çocuklarımıza sahip çıkmak istiyorsak, emeği, emekçiyi temsil eden, eğilen bükülen değil, mücadelesiyle, onuruyla dimdik duran, IMF’nin değil halkın yöneteceği Bağımsız, Demokratik Türkiye mücadelesini yükselten Büro Emekçilerinin ve mücadelenin tek adresi olan BES’te örgütlenmeye çağırıyoruz.
BES, kamu emekçilerini bölen, kazanılmış haklarını elinden alan, kamu emekçilerini açlığa mahkum eden yasalarla mücadele etmeye devam etmektedir. Bu mücadelenin bir parçası olarak Kurumlarda yaşanan ücret adaletsizliklerine karşı dilekçe ve imza kampanyaları başlatılmıştır. Bu kampanyalar sonunda dava süreçleri başlatılacaktır. İmza kampanyası için dilekçeler sitemizden temin edilerek kurumlara verilmelidir. Tüm Büro Emekçilerini kampanyalarımıza katılmaya ve destek vermeye çağırıyoruz.
GÜCÜNÜ GÖR, GÜCÜNE GÜÇ KAT!
İŞİNE, EKMEĞİNE VE GELECEĞİNE SAHİP ÇIK!
BES’TE ÖRGÜTLEN VE HAKLARIN İÇİN MÜCADELE ET!