SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜKLERİNE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

248

Sivil Savunma Emekçilerinin, ücret adaletsizliklerinin giderilmesi talebiyle Sivil Savunma Müdürlüklerine verilecek dilekçe örneği ektedir.
Dilekçe Örneği