NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE VE TBMM’NE YÖNELİK DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

244

Nüfus Emekçilerinin fazla mesai ücretlerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamasına ilişkin Nüfus Müdürlüklerine ve TBMM’ne yönelik dilekçe örnekleri ektedir.
Dilekçe Örnekleri