MALİYE BAKANLIĞI’NA VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

248

Maliye Emekçilerinin ek ödemelerinin arttırılması talebiyle hazırlanan Maliye Bakanlığı’na verilecek dilekçe örneği ektedir.
Dilekçe Örneği