SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN V. İLE YAPILAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

206

Merkez Yönetim Kurulumuz, 12 Ocak 2009 tarihinde SGK Kurum Başkanı Sn. Fatih ACAR ile Sosyal Güvenlik Çalışanlarının Sorun ve Taleplerini görüştü. Görüşmeye Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Eğitim Sekreteri, Genel Hukuk TİS Sekreteri Genel Basın Yayın Dış İlişkiler Sekreteri katılmışlardır.
Görüşme sırasında ilişikte yer alan Sosyal güvenlik emekçilerinin sorun ve taleplerine ilişkin Sendikamızca hazırlanan dosya sunulmuş olup, belirtilen sorun ve taleplerin öncelikle çözüme kavuşturulması istenilmiştir. SGK Kurum Başkanı tarafından özetle, aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
– Personel alınması yönünde çalışmaların başlatıldığı, 2009 yılı için 4 bin yeni memur alımı yapılabilmesi için girişimleri olduğu;
– Ek Ödeme Yönetmeliğinde yeni bir düzenleme yapılması yönünde çalışma yapıldığı,
– VHKİ kadrolarının verilmesinde adalet ve İl Müdürlüklerinin önerilerine itibar ettikleri, taraflı davrandığı belirtilen illere yönelik araştırma yapılacağı,
– Görevde yükselme sınav yapılmak suretiyle atanacak personel için, sınav yapıldığı ve kazananların en kısa zamanda atanacakları,
– Devredilen Kurumlarda’ mevcut olup, 5502 sayılı yasayla iptal edilen kadrolarda bulunan çalışanlara dair sorunların giderilmesi yönünde çalışma yapıldığı,
– Fazla Mesailerde gönüllülüğün esas alındığı, ‘performans ücreti’, geçici görevlendirmelere hizmetin gereği devam edileceği,
– ‘Banka Promosyon’ gelirleri konusunda mevcut bir protokol bulunduğu,
– ‘Yemek, Servis, Kreş, Lojman ve Sosyal Tesis’ vb. olanaklar ölçüsünde hizmet verilmeye çalışıldığı,
– ‘Bilgisayar Altyapısı’ güçlendirilmesi ve hizmet binalarının fiziki imkanların ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapıldığı,
– Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez ödenen İkramiyelerin, bu yıl bir defada Ocak ayında ödenmesinin mümkün olmadığı,
– Görevlendirme ve Vekaleten atamalarda, Genel Müdürlerin çalışmak istediği personelle çalışmasının prensipleri olduğu, siyasi kaygı değil, güvenebilecek kadrolarla çalışmak, görev duygusuyla hareket edeceğine inandıklarını görevlendirdikleri konusunda açık tutumları olduğu
– Yeni Kurulacak Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine geçici görevlendirme yapılacağı,
İfade edilmiştir. Büro Emekçileri Sendikası olarak, tüm Sosyal Güvenlik Emekçilerini sorunlarının çözümü için birleşmeye ve işyerlerinden, alanlardan mücadeleyi yükseltmeye ve Sendikamız BES’te örgütlenmeye çağırıyoruz.
‘BES
MERKEZ YÖNETİM KURULU


SGK Kurum Başkanlığına ilettiğimiz Sosyal Güvenlik Emekçilerinin sorun ve taleplerine ilişkin dosya için tıklayınız.