YEREL SEÇİMLERİN YÜKÜ NÜFUS EMEKÇİLERİNE YÜKLENEMEZ?

217

kckembyk ct0ct =ct200ct ct5ct


ct5ct ct328ct /bykMerkez Yönetim Kurulu tarafından 08.01.2009 tarihinde yapılan basın toplantısı metni:k
Değerli Basın Emekçileri; Mart ayında yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde Yüksek Seçim Kurulu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Yerel Seçimlere yönelik hazırlıkları nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanında fedakarca Kamu Hizmeti üreten Nüfus Emekçileri mağdur ediliyor.
Bilindiği gibi, ülkemizde yaşayan insanların doğumdan ölüme, evlenmeden boşanmaya kadar her türlü iş ve işlemleri Nüfus Emekçileri tarafından yürütülmektedir.
Tüm yurttaşlarımızın sıklıkla hizmet aldığı Nüfus Müdürlüklerinde çalışan Emekçiler geçmişten günümüze daima ciddi bir işyükünü sırtlamış, ancak buna karşın, aldıkları ücretler açısından sürekli olarak ülkemizdeki Kamu Emekçilerinin almakta oldukları ortalama ücretlerin bile gerisinde maaşlarla çalışmak durumunda bırakılmıştır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün de bağlı olduğu, İçişleri Bakanlığı içinde de Nüfus Emekçilerinin durumu aynen böyledir.
İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan; Emniyet ve Jandarma birimlerinde çalışanların almış oldukları ücretlerle aynı Bakanlığa bağlı olarak Kamu Hizmeti üreten Nüfus Emekçilerinin ücretleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo “Silahı olan Kamu Personeli ile Silahı olmayan Kamu Personeli” arasındaki ücret adaletsizliğini açıkça ortaya koymaktadır.
Hükümet tarafından yürürlüğe konulan 5793 sayılı yasa kamuoyunda “Eşit İşe Eşit Ücret” yasası olarak bilinmesine karşın, Hükümet tarafından Eşit İşe Eşit Ücret ilkesi alaya alınırcasına hayata geçirilen uygulamalarla Nüfus Emekçileri bir kez daha mağdur edilmiştir. Birçok Kamu Kurumunda çalışan Lise Mezunu personelin, Nüfus Müdürlüklerinde çalışan Üniversite Mezunu personelden daha yüksek maaş aldığı açık bir gerçektir.
Kamu Kurumlarında işyoğunluğu nedeniyle Fazla Mesai yapmak durumunda bırakılan Kamu Personeline ödenen Fazla Mesai Ücretlerinden Gelir Vergisi kesintisine tabi kılınanlar da yine ve sadece Nüfus Emekçileridir.
İşyoğunluğunu ortadan kaldırmak ve Kamu Hizmetinin tıkanmamasını sağlamak adına Fazla Mesai yaptırılan hiçbir Kamu Personelinin Fazla Mesai Ücretinden Gelir Vergisi kesintisi yapılmamasına rağmen, Nüfus Emekçilerine ödenen Komik Miktardaki Fazla Mesai Ücretinden %15 Gelir Vergisi kesintisi yapılmaktadır.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin devreye sokulmasıyla birlikte geçmişte Muhtarlıklar aracılığıyla yürütülmekte olan işlerin de büyük bir kısmı Nüfus Emekçilerine yüklenmiş bulunmaktadır.
Kırtasiyeciliği azaltıp, Vatandaşlara ve Kamu Kurumlarına hızlı ve güvenilir Kamu Hizmeti sunmak amacıyla oluşturulan Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) uygulaması tüm Kamu Kurumlarının hizmetine sunulmuş olmakla birlikte, Kamu Kurumlarının, özellikle Jandarma birimleriyle Mahkemelerin bu sistemden yeterince yararlanmaması nedeniyle Nüfus Emekçilerinin işyükü giderek artmakta, bu nedenle Nüfus Müdürlükleri önündeki kuyruklar uzamakta ve sonuçta vatandaşlarımız da mağdur olmaktadır.
Nüfus birimlerinin işyoğunluğu özellikle Seçim Dönemlerinde kat be kat artmasına karşın, bu dönemlerle ilgili olarak Nüfus Emekçilerinin Ücretlerinde herhangi bir artış olmadığı bilinen bir gerçektir.
Hükümet tarafından gerekli önlemlerin zamanında alınmaması ve Yüksek Seçim Kurulunun sistem aktarımında hata yapmasının faturası Nüfus Emekçilerine yüklenmekte, Anayasanın 18. maddesine aykırı olmasına rağmen Zorunlu Fazla Mesai dayatmaları açıkça ortaya konulmakta, her seçim döneminde olduğu gibi, bu Seçim Döneminde de siyasetçilerin Nüfus Emekçilerine yönelik, baskı ve tehditleri giderek artmaktadır.
Değerli Basın Emekçileri;
Birçok yerleşim biriminde yerel siyasetçiler Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi nedeniyle Nüfus Emekçilerine baskı uygulamakta, Nüfus Emekçileri; YSK ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce alınan kararlarla Hafta Sonu olarak bilinen Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere, Zorunlu Fazla Mesai Uygulamasıyla karşı karşıya bırakılmaktadır.
Hükümet bir taraftan Seçmen Kütüklerinin Sağlıklı Bir Biçimde Güncellenmesi için gerekli tedbirleri almayı ve 2009 Yerel Seçimlerine yönelik Şaibeleri ortadan kaldırmayı amaçlamalı, diğer taraftan da bu konuda en yoğun mesaiyi yürütecek olan Nüfus Emekçilerinin yürütmekte oldukları işin karşılığı olan mali olanakları kendilerine sunmalıdır.
Sonuç olarak; Nüfus birimlerindeki işyoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla bu birimlere yeni ve kadrolu personel alımı yapılmalı, bu suretle Nüfus Birimlerinde Yaşanmakta olan İşyoğunluğuna ve Zorunlu Fazla Mesai dayatmalarına son verilmeli, Hizmet Binalarının ve Çalışma Koşullarının düzeltilmesi sağlanmalı, Nüfus Emekçilerinin Ücretleri İnsanca Yaşam Ücreti Düzeyine çıkartılmalı, yaptırılan Fazla Mesailer karşılığında, Nüfus Emekçilerinin emeğinin karşılığı olacak düzeyde Fazla Mesai Ücreti ödenebilmesi için Fazla Mesai Ücretleri Artırılmalı, Fazla Mesai Ücretlerinden yapılan %15’lik Gelir Vergisi Kesintisine derhal son verilmeli, Yemek, Servis, Kreş, Lojman ve Sosyal Tesislerden eşit ve nitelikli bir biçimde yararlanmaları sağlanmalı, Nüfus Emekçilerinin Özlük, Sosyal ve Ekonomik Haklarının Toplu Sözleşme yoluyla çözülmesi için İçişleri Bakanlığı Sendikamızla Toplu Sözleşme Masasına oturmalıdır.
Merkez Yönetim Kurulu