YARGI?DA ADALET, BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDİYOR

219

Yargı’da Adalet Bağımsız, Demokratik Türkiye Yürüyüşümüz 27.10.2008 Pazartesi günü saat 12.30’da Samsun Adliyesi önünde yaptığımız Kitlesel Basın Açıklamasıyla başlamış, Samsun – Havza – Amasya güzergahını aynı gün tamamlayan Yürüyüş Kolumuz 27.10.2008 Pazartesi akşamı Amasya’da konaklamıştı.
28.10.2008 Salı günü sabah saat 6.30da uyanarak kahvaltı eden Yürüyüş Kolumuz, saat 7.30 sularında Amasya?dan ayrılarak Turhala doğru yola çıktı.
Saat 9.15 sularında Turhal Hükümet Konağı önüne varan Yürüyüş Kolumuz, Hükümet Konağı önünde Basın Açıklaması yaptı. Basın Açıklaması yapılırken Yürüyüş Kolumuz içerisinden belirlenen bir grup Yürüyüşçü Turhal Adliyesi?ne girerek, Bildirilerimize dağıttı ve Yargı Emekçilerinin sorun ve talepleri ile ilgili görüşmelerde bulundu. Saat 10.15 sularında Turhaldan ayrılan Yürüyüş Kolumuz, 11.00 sularında Zile İlçesine ulaştı. Zilede 1 kilometrelik bir mesafeyi alkış ve sloganlarla yürüyen, Yargı?da Adalet, Bağımsız, Demokratik Türkiye Yürüyüşü/Yürüyüş Kolu, Zile Adliyesinin de içinde yer aldığı Zile Hükümet Konağı ile Zile Vergi Dairesi Müdürlüğüne hakim bir yerde Basın Açıklamasını gerçekleştirdi.
Turhal?da olduğu gibi, Yürüyüş Kolumuz içerisinden belirlenen bir grup Yürüyüşçü Zile Adliyesi ve Zile Vergi Dairesini ziyaret etti.
Yürüyüş Kolumuzdaki arkadaşlarımızın Turhal Adliyesi, Zile Adliyesi ve Zile Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaretleri sırasında dağıttıkları bildiriler ve bu işyerlerinde kurulan dostluklar, hem Turhal ve Ziledeki Kamu Emekçileri, hem de Yürüyüş Kolumuz için ayrı birer mutluluk kaynağı oldu.
Saat 14.45te Tokata ulaşan Yürüyüş Kolumuz Tokat Adliyesi önünden başlattığı Yürüyüşünü Tokat Cumhuriyet Meydanında tamamladı.
Tokat ilinde yaklaşık olarak 2 kilometrelik bir yolu alkışlar ve sloganlarla yürüyen Yargı?da Adalet, Bağımsız, Demokratik Türkiye Yürüyüşü/Yürüyüş Koluna, Yürüyüş Güzergahı üzerinde KESK Tokat Şubeler Platformundan Mücadele Arkadaşlarımız da katılarak destek verdiler.
Tokat Valiliğinin hemen karşısında bulunan Cumhuriyet Meydanında yapılan Kitlesel Basın Açıklamasının ardından Yürüyüş Kolumuz, saat 16.00 sularında Tokat Öğretmenevine doğru hareket etti.
Saat 16.45 itibarıyla Tokat Öğretmenevine ulaşan Yargıda Adalet, Bağımsız, Demokratik Türkiye Yürüyüşü/Yürüyüş Kolu, halen bulunduğu yerde konaklamaktadır.
Yarın sabah erken saatlerde Tokat?tan ayrılacak olan Yürüyüş Kolumuz, Çoruma ulaşacak ve Genel Merkezimiz tarafından kararlaştırıldığı biçimde faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir.kckp align=ctcenterkckimg ct0ct

Samsun?dan başlattığımız Yargıda Adalet Bağımsız, Demokratik Türkiye Yürüyüşümüzün bugün hayata geçirilen kısmında yapılan tüm Basın Açıklamalarında Genel Başkanımız Osman BİÇER ve KESK Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Akman ŞİMŞEK Yürüyüş Kolu adına gereken açıklamaları yapmıştır.
Turhal, Zile ve Tokat?ta Yürüyüş Kolumuz tarafından hayata geçirilen eylemliliklerimiz ve Basın Açıklamalarımız sırasında taşınan Pankart ve Dövizlerin eylemimize ayrı bir renk kattığını ifade etmekten mutluluk duyuyoruz.
Yürüyüş Kolunun en önde taşıdığı “Yargıda Adalet Bağımsız, Demokratik Türkiye için Yürüyoruz” pankartının; Samsun-Havza-Amasya-Turhal-Zile-Tokat güzergahında çok dikkat çektiği ve tüm halk tarafından paylaşılan bu talepler nedeniyle Yürüyüş Kolumuza giderek artan bir desteğin oluştuğu kuşkusuzdur.
Yürüyüşümüzün ikinci gününde dikkate değer bulduğumuz önemli bir husus, Yürüyüşümüzün birinci gününde Havza ve Amasya?da yaşanan olumsuzlukların ardından Turhal-Zile-Tokat güzergahında da alınan polisiye önlemlerin giderek artmakta oluşudur.
Yargıda Adalet, Bağımsız, Demokratik Türkiye Yürüyüşümüz AKP iktidarını rahatsız etmiş olacak ki; Yürüyüş Kolumuzun güzergahı üzerinde bulunan illerde giderek artan bir baskı hissedilir olmuştur.
Ancak her ne koşulda olursa olsun, Yürüyüş Kolumuz disiplinli ve kararlı tutumu ile Emniyet görevlilerinin engelleme girişimlerine izin vermeyecektir. Bu tutumumuz Turhal, Zile ve Tokatta yapılan Basın Açıklamalarımız sırasında Genel Başkanımız ve KESK Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Akman ŞİMŞEK tarafından ifade edilmiştir.
Yürüyüş Kolumuz; Turhaldan Zileye doğru gitmekte iken, Genel Başkanımıza Hakkari Şube Başkanımız Mahmut CEYHANın Hakkari?den Yozgatın Kadışehri ilçesine sürgün edildiği bilgisi ulaştırılmış ve bu bilgi Yürüyüş Kolumuza da aynı anda aktarılmıştır.
Bağımsız, Demokratik bir ülke talebiyle yollara düşen Büro Emekçileri Sendikasının Yargıda Adalet, Bağımsız, Demokratik Türkiye Yürüyüşü/Yürüyüş Kolu olarak Hakkari Şube Başkanımız Mahmut CEYHANın yalnız olmadığını ifade etmeye karar verdik.
Kamu Emekçilerine karşı yıllardır uygulanagelen tüm baskılara karşı olduğu gibi, Hakkari Şube Başkanımız Mahmut CEYHANa yönelik olarak uygulanan sürgün kararının da mücadelemizdeki kararlılığımızı geriletmeyeceği, aksine mücadelemizin yükseltilerek sürdürüleceği Genel Başkanımız Osman BİÇER tarafından Tokat?ta yapılan Basın Açıklaması sırasında açık bir biçimde ifade edildi.
Biz, yıllardır her türlü baskıya, cezalara, sürgünlere göğüs geren Mücadeleci bir Emek Örgütü olarak Mahmut CEYHAN arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız. 28.10.2008.