Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Notu

225

 Buro Emekçileri Sendikasi Genel Merkeziyle, Gelir İdaresi Başkanlığı arasında 22.10.2008 tarihinde yapilan görüşmeye ait bilgi notu için