3. DÖNEM 2. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

227

 (25-26 Ocak 2007) 3. Dönem 2. Başkanlar Kuruluna, Adana, Ankara-1 ve Ankara-2 No’lu, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul-1, İstanbul-2, İstanbul-3 No’lu, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Zonguldak Şubelerimiz ile Artvin, Batman, Bingöl, Erzincan, Hatay, Kilis, Ordu, Siirt, Sinop ve Şırnak Temsilciliklerimiz katılmışlardır.Gaziantep, Giresun Şubelerimiz ile Amasya, Karabük, Kars ve Sakarya Temsilciliklerimiz mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamamışlardır.Tunceli, Eskişehir, Isparta Şubelerimiz ile Adıyaman, Afyon, Bolu, Bilecik, Karaman, Kırklareli, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Niğde, Rize ve Uşak Temsilciliklerimiz mazeret bildirmeksizin toplantıya katılmamışlardır. Balıkesir, Bursa, Samsun, Şanlıurfa ve Van Şubelerimiz, Şube Yönetiminden katılım ile temsil edilmiş, Denizli ve Kayseri Şube Başkanları ve Sinop Temsilcimiz toplantıya ikinci günü katılmışlardır. Başkanlar Kurulumuza 34 Şubeden 29’u, 27 İl Temsilciliğimizden ise 10’u katılmışlardır.Açılış konuşmasını Genel Başkanımız Mustafa ÇINAR yapmıştır. ÇINAR yaptığı konuşmada: IMF ve Dünya Bankası, DTÖ baskılarıyla işbirlikçi hükümetler aracılığıyla tüm Dünyada ve ülkemizde uygulamaya konulan neo-liberal politikalar sonucu, daha önce yarım kalan veya başarılamayan özelleştirmeler AKP’nin iktidara gelişiyle başta SEKA, TÜPRAŞ, ERDEMİR, TELEKOM, TEKEL gibi önemli kuruluşların özelleştirme süreçlerinin tamamlandığını belirten ÇINAR, IMF’nin emredip AKP’nin harfiyen uygulamaya çalıştığı Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile birlikte Devletin çeşitli kurumlarında fiili durum yaratarak, emekçilerin ve toplumun demokratik tepkileri ve mücadelelerine rağmen tasfiye politikalarını sürdürmüş, maliyede gelir-giderlerin ayrıştırılması, adalet alanındaki uygulamalar ile sosyal güvenlik sisteminde yapılan yasal düzenleme sonucu kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmaya ve çalışanların iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına yönelik tüm politikaların hızla uygulanmaya konulduğu bir dönemden geçmekte olduğumuza vurgu yaptı.Genel Başkanımız SS GSS yapılanmasına ilişkin yaptığı değerlendirme ile, Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesine bakıldığında, bu iptalin Anayasa’nın özüne değil şekil yönünden iptal edildiğini ve devlet memurları için 657’ye göre bir düzenlemenin yapılmasının işaret edildiğini belirtti. Önümüzdeki dönem bu yasanın tamamen geri çekilmesi yönünde mücadelenin yürütülmesi gerektiğine vurgu yapan Genel Başkan, ülkemizin çok önemli süreçlerin yaşanacağı bir dönemde Başkanlar Kurulu Toplantısının öneminin altını çizdi.Cumhurbaşkanlığı seçimleri, genel seçimler, Kürt sorunu, hapishanelerde yaşanan tecrit ve Hrant DİNK cinayetinin değerlendirmesini yaparak, özellikle tartışmaların odaklaştığı nokta, Cumhurbaşkanlığı seçimi, AKP’nin başını çektiği liberal, gerici cephe ile ulusal cephe arasındaki çatışmanın dozajının giderek arttığı bir dönemde, gazeteci yazar aydın Hrant DİNK’in öldürülmesi ile başlayan bir başka tartışmanın yaşanacağı dönem içerisine girmekte olduğumuz toplumsal duyarlılığı taşıyanların söylemlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.Hrant DİNK’in öldürülmesi başta Kürt, Ermeni, Kıbrıs, Kerkük sorunu ile Kuzey Irak ve AB gibi konu ve politikaların iç içe tartışacağı ve birçok sorunların kimi çevrelerce farklı farklı değerlendirileceği bir noktaya evrilmekte olduğunu işaret etti.Toplumsal muhalefet ve toplumun ilerici güçleri açısından seçimler ve Hrant DİNK cinayeti doğru bir perspektifle alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Başta emek ve demokrasi güçleri ile toplumun diğer kesimleri ‘Türkiye Barışını Arıyor’ konferansında açığa çıkan ve kamuoyuna yansıyan Kürt sorununun geldiği noktayı doğru algılayıp, her kesimin örgütsel görev ve sorumlulukları çerçevesinde sorunun çözümü için yeniden kardeşleşme mücadelesine, halkların özgürlük arayışının yükseltilmesiyle mümkün olacağının gerektiğini belirtti.122 devrimcinin katledildiği ‘F’ tipi cezaevlerinde tecrit sorununun hala devam etmekte olduğu, Av. Behiç AŞÇI, Gülcan GÖRÜROĞLU ve Sevgi SAYMAZ’ın bedenlerini ölüme yatırdığı bir dönemde, Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı genelgenin olumlu, ancak yetersiz olduğu, sorunun kalıcı çözümü için mücadelenin yükseltilmesi gerektiğinin altını çizdi.Genel Başkanımız Mustafa Çınar, başta iş güvencemiz olmak üzere, saldırı yasalarına, halkların kardeşçe bir arada yaşaması, tecrit sorununa karşı mücadele etmekten başka bir seçeneğimizin olmadığını belirterek ve toplumsal muhalefete kan taşıyarak bunun için mücadelemizi yükseltmemiz gerektiğinin altını çizerek konuşmasını tamamlamıştır.Başkanlar Kuruluna katılan Şube Başkanları ve İl Temsilcililerimizin gerek yazılı, gerek sözlü değerlendirme ve önerileri MYK’mız tarafından titizlikle değerlendirmiş olup,bu kurulda ifade edilen her tümce ve önerinin örgütümüze katkı sunacağı anlayışıyla, MYK’mızın da görüşleri ile örgütsel değerlendirmeler ışığında aşağıdaki sonuçları açığa çıkarmıştır.- Maliye, Adalet, SGK, İçişleri vb. kurumlara yönelik özel sayı, broşür çalışması.- Kurumlara yönelik açılan ve kazanılan davalar ile diğer kazanımlar, üye ile çalışanlara yazılı olarak aktarılması.- Kitlelere dönük yayınların, merkezi ve planlı bir şekilde planlanması.- Bütçe ve dolaylı vergilere karşı kampanya.- Sendikamızın web sayfası güncellenip daha zengin argümanlarla donatılması.- Aylık ve 3 aylık yayın organının daha düzenli çıkarılması, bildiri, afiş, rozet, kimlik, özel sayı ile afişler daha sık ve yeterli sayıda basılması.- Basın ve medyanın etkin, güncel ve yerel düzeyde doğru kullanılması, illerden yapılan faaliyetlerin merkez koordinasyonu içerisinde yapılması.- Kadro eğitimi önemsenmeli, belirli kriterler tespit edilerek kadro eğitimi yapılmalı.- Yapılan eğitim çalışmaları kitap ve broşür olarak yayınlanmalı.- Panel, sempozyum ve söyleşiler yapılmalı.- İşyeri, ŞTK’lara yönelik eğitim ve bölgesel ile yöneticilere yönelik program yapılmalı.- Sendika Genel Merkezinin Şube ve Temsilciliklere her ay gönderdiği avans ve miktarların tüzükte belirtilen usul ve esaslara göre belirlenmesi.- Şube ve Temsilciliklerimize her ay gönderilen avansları tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde belgeleri ve avansını kapatma yoluna gidilmeli, yapılan harcama ve belgeler örgütsel ihtiyacı ve belgelere dayandırılmalıdır.- Şube ve Temsilciliklerin, teknolojik olanaklarla donatılması (bilgisayar, internet vb.) hususundaki çalışma, Genel Merkezin bilgisi ve onayından geçerek ihtiyaca uygun olarak planlanması.- ‘Türkiye Barışını Arıyor’ çağrısı Genel Merkez tarafından ele alınmalıdır.- İşkolumuza ve kurumlara yönelik bir program oluşturmak, örgütsel bütünlüğü bozmayacak bir tarzda, kurumlara yönelik özel çalışma yapılmalıdır.- 8 Mart ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nedeniyle özel bir çalışma yapılmalı, Şube ve Temsilcilikler günün amacına uygun yerellerde etkinlik ve örgütlenme çalışmaları yapmalı, Genel Merkez bildiri çıkartmalı.- 21 Mart Newroz, tüm çalışanları kapsamalı ve alanlarda kardeşleşmeyi esas alacak bir çerçevede kutlanmalı.- 1 Mayıs, işçi ve emekçi bayramı tüm çalışanları kapsayan ve katan bir anlayışla alanlarda kutlanmalı.- Ek ödeme alan kurumlara yönelik yeniden bir çalışma yapılmalıdır.- SGK, DMK ile ilgili çalışma yapılmalı ve özel broşür çıkarılmalıdır.- KİK sonuçları takip edilmelidir.- SS-GSS ile ilgili çalışmalara ve halka yönelik bildiri çalışması yapılmalıdır.- Örgütlenme çalışmalarında öncelikle illerin tespiti yapılmalı ve planlama dahilinde metropol illerde çalışma yapılması, bölgesel toplantılar düzenlenmeli, kurum ve iş kolu yetkisi hedeflenerek çoğunluk sendikası olmalıyız, her şube ve temsilcilik işkoluna giren kurumlarda henüz örgütlenmemiş potansiyel çalışan sayısını önüne hedef koyarak üye yapma çalışmaları hızlandırılmalıdır.- Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 301. maddeye yönelik çalışma yapılmalıdır.- İşkolumuzda AKP’nin kadrolaşmasına yönelik çalışma yapılmalıdır.- Sendikal organların işlevi, işleyişi, örgütsel kültür ile sendikal demokrasinin işletilmesi konusunda genel anlamda bir çalışma yapılmalı, bu çalışma ile çalışanlar ve üyelerimizin örgütsel niteliklerine katkı sunulmalıdır.- Yönetişim, TKY, performans, norm kadro, ŞTK gibi konulara yönelik çalışma yapılmalıdır. Eğitim amaçlı broşür çıkarılmalı.- Sendikamız ortak örgütlenme ve 4/B, 4/C’ler ve taşeron örgütlenmesine yönelik çalışma içine girmelidir.- Bütçe, sosyal güvenlik, vergi politikaları ve adalet mekanizmalarına yönelik bir çalışma yapılmalıdır. Merkezi Ankara eylemi örgütlenmelidir. Eşit işe eşit ücret öne çıkarılmalı.- Toplu sözleşme dönemi Haziran itibariyle başlamalı, iyi hazırlık yapılmalı ve kurumlara toplu sözleşme için masaya çağrı yapılmalıdır.- Maliyede UZMANLIK, Adalet Bakanlığı’nda UYAP, SGK temel sorunlar, TUİK, Meteoroloji ve GSGM kurumlara yönelik çalışma.- İçişleri ve Dışişleri çalışanlarının temel sorunlarına yönelik çalışma yapılmalıdır.Bu değerlendirmelerle birlikte aşağıdaki takvimlendirme çerçevesinde merkez ve şubelerimizin yapması gereken pratik faaliyetler;1- 22 Şubat 2007 tarihinde tüm illerde Gelir İdaresinde yaşanan adaletsiz uygulamalara karşı ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ talebiyle basın açıklamaları.2- 24 Şubat 2007 tarihinde Sosyal Güvenlik Sistemine yönelik panel veya sempozyumların (yerellerden) yapılması.3- 28 Şubat 2007 tarihinde Sivil Savunma Günü dolayısıyla Şubelerimiz yazılı basın açıklaması ile sivil savunmayla ilgili birimlerde, bugüne ilişkin çalışma yapmaları ayrıca Genel Merkezimiz ise basın açıklaması (başta Sivil Savunma ve İçişleri Bakanlığı çalışanlarının sorunları hakkında genel bir açıklama) yapacaktır.4- 3-4 Mart 2007 tarihinde 3. Dönem 2. MTK toplantısı Ankara’da yapılacak. (Gündemleri en kısa süre içerisinde bildirilecektir.)5- 8 Mart 2007 tarihinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü için alanlarda kutlanılması için etkin çalışma yapılması, ayrıca bildiri ve kart basımı yapılacaktır.6- 10-11 Mart/17-18 Mart 2007 tarihleri arasında merkezi eğitim yapılacak olup, katılımcılar tarih, yer ile eğitim programı ayrıca bildirilecektir.7- 24 Mart 2007 tarihinde Türk vergi sistemi ve politikalarına ilişkin merkezi ve yerel sempozyum veya panel yapılacaktır. (MYK’dan destek istenilmesi olanaklar ölçüsünde katkı sunacaktır.)8- 1 Mayıs 2007 tarihinde İşçi Sınıfının bayramı tüm alanlarda kitlesel ve coşkulu yapılması konusunda şimdiden çalışmaların yapılması, Genel Merkez tarafından bildiri ve afiş çalışması yapılacaktır.9- Önümüzdeki günlerde sendikamızın gazetesi basılarak örgütümüze gönderilecektir. Ayrıca sendikanın merkezi yayın organı mart, nisan ayında planlanacaktır.10- Özel sayı, örgütlenmeye çağrı bildirileri ile iki adet afiş çalışması en kısa sürede sonuçlandırılarak gönderilecektir.11- İşkolumuza giren ana kurumlardan biri olan Maliye ve Gelir İdaresi başta olmak üzere yaşanan sorunlara ilişkin merkezi Ankara eylemi planlaması Merkez Temsilciler Kurulumuzun çalışmaları ile birlikte değerlendirilip kararlaştırılacaktır.Şube ve Temsilciliklerimizin üzerine düşen örgütsel görev ve sorumlulukların yerine getirileceği inancıyla, belirtilen planlama konusunda örgütsel duyarlılığın açığa çıkarılıp, en geniş büro emekçilerine anlatılması inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
MERKEZ YÖNETİM KURULU
[kck]/p[rn][byk]