EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET MÜCADELEMİZİ YARGIYA TAŞIDIK…

256

Fiili ve meşru mücadele sürdüren Sendikamız ‘Aynı İşi Yapan Emekçiler Arasındaki Ücret Adaletsizlikleri’nin ortadan kaldırılması için EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET talebiyle, Aydın İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır.Uzun yıllardır alanlarda ve bulunduğumuz her platformda dile getirdiğimiz pek çok eylem ve etkinlikler yaptığımız EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET mücadelemiz şubat ayında başlattığımız imza kampanyaları ile ivme kazanmıştır. İmza kampanyamıza İdare tarafından verilen cevaplar üzerinden ilk dava Aydın’da açılmıştır. Verilen cevaplara göre bu davaları açmaya devam edeceğiz.EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ.6 Haziran’da Maliye Bakanlığı önünde olacağız.