16.05.2008 – T. İŞ KURUMU GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNİN ‘SINAVSIZ ATAMA VE KADROLAŞMAYA’ İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVA SONUÇLANDI…

261

Danıştay 2. Dairenin 29.02.2008 tarih ve 2005/3124 esas, 2008/967 sayılı kararı ile T. İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kadrolaşmanın önünü açan ve görevde yükselmeye tabi tutulmadan atama yapılmasına ilişkin hükümleri ile sınava katılma koşulları arasında yer alan “disiplin cezası almamış olma” koşulu hukuka uygun bulunmadığından iptal edilmiştir.

Karar için Tıklayınız…