14.05.2008 – SATIŞI YAPILMAK ÜZERE MALİYE BAKANLIĞINA DEVREDİLEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA AİT TAŞINMAZLAR GERİ ALINIYOR…

260

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 16.05.2007 tarih ve 2007/191 sayılı kararı ile belirlenen ve rayiç bedeli üzerinden satılmak üzere Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bildirilen taşınmazlarla ilgili Yönetim Kurulu Kararına Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi olan Hasan HAYIR tarafından şerh konulmuş, ardından SGK Yönetim Kurulunun kararının iptali için Konfederasyonumuz KESK ve Sendikamız Genel Merkezi adına Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesinde dava açılmıştı.

Satılmak üzere Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredilen bu taşınmazların büyük bir bölümü yine Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu kararıyla satışından vazgeçilerek geri alınmaktadır.

Satışı için Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredilen toplam 412 taşınmazdan ilk etapta 32 adedi listeden çıkarılmış, daha sonra 168 adedi kurumca değerlendirilmek üzere, 73’ü de sit alanı-yeşil alan ve yol olması nedeniyle satılacak taşınmazlar listesinden çıkarılmıştır.

Satışı yapılmak üzere devredilen taşınmaz sayısı geri alınma kararlarından sonra 412’den 138’e düşmüştür.