SOSYAL TESİSİ BULUNMAYAN KAMU PERSONELİ, DİĞER KURUMLARIN TESİSLERİNDEN AYNI STATÜ VE ÜCRETLE YARARLANABİLECEK…

246

24 Niisan 2008 tarih ve 26856 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/5 sayılı Başbakanlık genelgesi ile;Sosyal tesisi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinden, bu kuruluşların kendi personeli için uyguladığı statü ve ve mali imkanlarla yararlanabilmesi mümkün olacak.