SAĞLIKTA VE SOSYAL GÜVENLİKTE YIKIMI DURDURALIM….

247

KESK’Lİ EMEKÇİLER SSGSS’YE KARŞI KIZILAY’I KAPATTILAR….!Halen TBMM’nde görüşülmeye devam eden, IMF ve Dünya Bankası’nın dayatmaları sonucu gündeme gelen sağlık ve sosyal güvenlik alanının piyasalaştırılmasını hedefleyen SSGSS yasası ilk gündeme geldiği andan itibaren bu yasanın sosyal devlet anlayışının tasfiyesinin bir parçası olduğunu tespit eden Sendikamız, bu yasayla halkın sosyal güvenlik ve sağlık haklarının büyük bir tahribata uğrayacağı dile getirmiştir.Bu güne dek kimi zaman kendi örgütlülüğümüzle, kimi zaman da değişik emek ve meslek örgütleriyle birlikte sağlık ve sosyal güvenlik hakkımızı ve geleceğimizi elimizden almaya çalışan bu yasaya karşı mücadelemizi sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz.Genelde KESK ve özelde Büro Emekçileri Sendikası olarak diğer emek ve meslek örgütleriyle başından bu yana SSGSS yasasının taşıdığı ‘neo-liberal öz’e itiraz ederek yasanın geri çekilmesi için 01.04.2008 tarihinde ülkenin bir bütününden yoğun katılım sağlayarak protesto edilmiştir.