SENDİKAMIZ, YARGI EMEKÇİLERİNİN SORUNLARINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR…

245

Yargı emekçileri Mayıs 2004 tarihinden itibaren fazla çalışmalarının karşılığını ücret olarak alıyorlardı. Ancak, bu fazla çalışma ücretinden de gelir vergisi kesintisi yapılıyordu. Fazla çalışma ücretinden gelir vergisi kesintisinin yapılmamasına karşı Sendikamız tarafından üyelerimiz üzerinden yargıya taşınmış ve mahkemelerden yargı emekçileri lehine kararlar almıştık. Bu yargı kararları üzerine idare 3717 sayılı Kanun da 2006 yılında değişikliğe gitmiş ve 15.07.2006 tarihinden itibaren yargı emekçilerinin fazla çalışma ücretlerinden gelir vergisi kesintisi yapılmasını kaldırmıştı.27.02.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5736 sayılı Kanun ile 3717 sayılı Kanun da yapılan değişikliğe istinaden de 15.05.2004 – 15.07.2006 tarihleri arasında yargı emekçilerinin fazla çalışma ücretinden yapılan gelir vergisi kesintisinin yargı emekçilerine iade edilmesi için düzenleme yapılmıştır. Ancak, 15.05.2004 – 15.07.2006 tarihleri arasında yargı emekçilerinin ücretlerinden yapılan gelir vergisi kesintilerini alabilmeleri için çalıştıkları kuruma bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.Kuruma yapılacak başvuru için örnek dilekçe ektedir.