YETKİLİ SENDİKA OLARAK YARGI ÇALIŞANLARININ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDEKİ ISRARIMIZ SÜRÜYOR…

272

Sendikamız örgütlülük alanı içerisinde bulunan ve yetkili olduğumuz Adalet Bakanlığı’nda Hukuk İşleri Genel Müdürü Ayhan TOSUN ile 11.01.2008 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa KÖKÇAM ile de 24.01.2008 tarihinde Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından ayrı ayrı ziyaret edilerek Adalet Bakanlığı çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne dair görüşlerimiz paylaşılmıştır.Yapılan bu görüşmelerde,- 3717 Sayılı Kanun kapsamında havuz parası adında yargı çalışanlarına ödenen ücretlerdeki YETERSİZLİK ve DÜZENSİZLİK anlatılarak, eşit işe eşit ücret temelinde en azından diğer Bakanlıklardaki çalışanlarının ek olarak aldıkları ücretlerin emsal alınarak sürekli ve düzenli bir iyileştirmenin yapılması gerektiği, bu düzenleme için gerekli kaynağın da adliyelerde fazlasıyla olduğu, sadece yasal düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiği,- Adliyelerdeki iş yükünün fazlalığına karşı personel eksikliği nedeniyle yargının her türlü işleyişinde sıkıntılar yarattığı, personelin sosyal yaşamının ortadan kalktığı, sağlığının bozulduğu, ayrıca personelin sosyal yaşamında sıkıntılar yarattığı,- UYAP programındaki aksaklıklar nedeniyle adliyelerin iş yükünün arttığı ve çalışmaların tıkandığı,- Ekonomik olarak diğer kamu çalışanlarına nazaran mağdur olan yargı emekçilerinin bir de promosyon paralarının ödenmesinde Başbakanlığın konuya ilişkin genelgesine rağmen eşitlik ilkesi de göz ardı edilerek mağdur eden yanlış uygulamanın ısrarla devam ettirildiği, bu uygulamaya devam edilirse yargı yoluna başvuracağımızı,- 4688 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması ve Adalet Bakanlığı ile Sendikamız arasında imzalanan Kurum İdari Kurul kararlarının uygulanması ve bu kararların bütün Adliye çalışanlarına duyurulmasındaki aksaklıkların giderilmesi istenmiştir.Bakanlık yetkilileri tarafından da;- Yargı çalışanlarının yoksulluk sınırındaki ücretlerinin farkında oldukları, bu konu için Sendikamızın talebi ve önermeleri doğrultusunda 2007 yılında bir çalışmanın başladığını ve bu çalışmanın sadece yargı emekçilerini kapsadığı ve 3717 sayılı Kanun ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı da gözetilerek çalışmanın devam ettiği ve bir an önce sonuçlandırarak çalışanların mağduriyetini gidereceklerini,- Personel eksikliği sorununun çözümü için her yıl yeni personel istihdamının yapılmasına rağmen aşırı iş yükü ve yoğunluğu nedeniyle açığın kapatılamadığı, ancak, personel açığının kapatmak için Adalet Bakanının Bakanlığa 2008 yılı için tahsis edilen açıktan personel atama sayısının iki katına çıkarılması yönünde özel bir çalışması ve Hükümet nezdinde girişimleri olduğu,- UYAP programındaki aksaklıkların giderilmesi dolayısıyla iş yükünün hafifletilebilmesi için de Bakanlık olarak 15.000.000 YTL daha ilave bütçe ayırarak çalışmalara hız verildiği,- Promosyon paralarına ilişkin uygulamanın bu dönem Adalet Bakanlığı’nın düzenlemesi çerçevesinde devam edileceği, sonraki dönem için Başbakanlığın düzenlemesi çerçevesinde hareket edileceği ancak, konu ile ilgili şikayetlerin de değerlendirilmek üzere ilgili birimlere iletileceği,- 4688 sayılı Kanunun ve Kurum İdari Kurul kararlarının uygulanabilmesi hususunda Bakanlığın bir çok çalışmalar yaptığını ve bu konularda oldukça bir ilerleme sağlandığını ancak, tüm bunlara rağmen Kanunun ve KİK kararlarının uygulanmasında sıkıntı çekilen Komisyonların bire bir bildirilmesi halinde ilgili Komisyona müdahale edebileceklerini ifade etmişlerdir.Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu tarafından da, yargı emekçilerinin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümünün iş barışı ve yargı işleyişi için önemli olduğu ve aciliyet arz ettiği, yetkili Sendika olarak çalışmaların her aşamasına katkı sunulabileceği ve bu çalışmaları Sendika ve yargı çalışanları olarak yakından takip ettiğimiz belirtilmiştir.
MERKEZ YÖNETİM KURULU