SES MYK ÜYESİ MERYEM ÖZSÖĞÜT SERBEST BIRAKILMALIDIR!

227

KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Meryem ÖZSÖĞÜT, basın açıklamasına katılmaktan gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.Basın açıklamasına katılmak suç değildir, böyle bir gerekçe temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesidir, keyfi, anti-demokratik ve hukuk dışı bir uygulamadır.Son dönemlerde insanlar sokak ortasında öldürülmekte, kurşunlanmakta, evlerinde infaz edilmekte, gece yarısı evleri basılarak gözaltına alınmaktadır. Bu uygulama insan haklarının ortadan kaldırılmasıdır, hukukun ayaklar altına alınmasıdır. Demokrasiden, adaletten bahseden AKP iktidarı bu anti-demokratik ve hukuk dışı uygulamalarına son vermelidir.Anti-demokratik yasalar ve hukuk dışı uygulamalarla sendikal haklar ve demokrasi mücadelemiz engellenmeye devam ediyor. Bugüne kadar arlarında Konfederasyon ve Sendika Başkanlarımızın da olduğu çok sayıda üyemiz, katıldıkları eylemler gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış ve cezaya çarptırılmışlardır.Son olarak Konfederasyonumuza üye Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Meryem ÖZSÖĞÜT, 8 Ocak 2008 tarihinde evinden gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmıştır.SES Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Meryem ÖZSÖĞÜT’ün ikametgahı ve iş adresi bilindiği ve herhangi bir zamanda ifadesine başvurulma olanağı olduğu halde bir sabah vakti apar topar gözaltına alınması kabul edilebilir bir tutum değildir. Emniyetin bu tavrı, yöneticimizi, komşuları ve toplum nezdinde rencide etmeye ve yalıtmaya dönük bir tavırdır. Onu peşinen suçlu göstermeye dönük amaç gütmektedir. Bu haliyle insan hakları ihlalidir.Meryem ÖZSÖĞÜT, gözaltına alınmasından sonra çıkarıldığı mahkemede hiçbir delil ve belgeye dayanmaksızın tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiştir.Gözaltı sürecinden tutuklanma kararına kadar tümüyle hukuk dışı ve anti-demokratik olarak işleyen bu süreç, ülkemizdeki demokrasinin düzeyini ve sendikal örgütlülüğe karşı tahammülsüzlüğü göstermesi bakımından ibret vericidir.Üyelerimize yönelik her türden anti-demokratik ve baskıcı tavrı kınıyoruz. SES MYK Üyemiz Meryem ÖZSÖĞÜT’ün derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.
MERKEZ YÖNETİM KURULU