HERKESE SAĞLIK VE GÜVENLİ GELECEK HAKKIMIZ İÇİN ANKARA’DAYDIK…

251

TBMM’de görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’na karşı TMMOB, KESK, DİSK, TTB, TDB, TEB, TÜRKMOB ve BASK’ın 1 Ocak Salı günü Haydarpaşa Garından başlattıkları yürüyüş 17 Ocak 2008 günü Kızılay’da sonlandı.’Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz’ sloganıyla çıkan emek meslek örgütü temsilcilerinin yer aldığı üç otobüs, üç gün boyunca Gebze, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir’den sonra Ankara’ya geldi.Milyonlarca emekçinin sağlık ve sosyal güvenlik hakkının gaspını getiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Tasarısına karşı İstanbul ve İzmir’den ‘Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek’ için Ankara’ya gelen emek ve meslek örgütlerinin TBMM’ne yürümelerine izin verilmedi. Önlerine barikat kurulan emekçiler, AKP’yi ve IMF patentli politikalarını, sağlık ve sosyal güvenlik haklarının gasp edilmek istenmesini protesto ettiler.