HERKESE SAĞLIK VE GÜVENLİ GELECEK HAKKI İÇİN YÜRÜYORUZ!

266

‘Herkese Sağlık ve Güvenlik Gelecek Hakkı İçin Yürüyoruz’ eylemliliğine Sendikamız Genel Başkanı, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Sekreterleriyle katılacaklardır. AKP Hükümeti, sosyal güvenlik alanında Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda tüm çalışanlar için ortak norm ve standart sağlayacak bir düzenleme yapması gerekirken; Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen 5510 Sayılı Yasa’dan da geri bir yasa taslağı ortaya çıkarmıştır.AKP Hükümeti’nin hazırladığı bu tasarı yasalaşırsa sağlık ve sosyal güvenlik haklarımızda bir dizi kayıp oluşacak: Kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı hem kadınlar hem de erkekler için 65’e çıkarılacak…Emekliliğe hak kazanmak için halen 7.000 gün prim ödemek gerekirken 9.000 gün prim ödemek gerekecek… Emekli aylıkları yüzde 23 ile yüzde 33 arasında düşürülecek… Hastalık, kaza, ameliyat gibi nedenlerle hastaneye yatmak gerekince ‘katılım payı’ adı altında para ödenecek… Bütün sağlık hizmetleri paralı olacak…Bu nedenle; KESK, DİSK, TMMOB, TTB, TDHB, TÜRMOB, TEB, BASK emek ve meslek örgütleri ‘HERKESE SAĞLIK VE GÜVENLİ GELECEK HAKKI!’ sloganıyla 15 OCAK’ta İSTANBUL ve İZMİR’den ANKARA’ya yürüyoruz!