11.01.2008 – 657 SAYILI KANUNA TABİ MEMURLARA DAİRELERDE TUTULAN NÖBETLERE KARŞI AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK.

232

Dava dilekçesi örneği yazımız ekindedir.