18.12.2007 TARİHİNDE, SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINA KARŞI OKUNACAK BASIN AÇIKLAMASI METNİ

259

Basın açıklaması metni yazımız ekindedir.