AVRUPA SOSYAL FORMU (ASF) MALMÖ İSTANBUL HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI.

231

Avrupa Sosyal Forumu, İstanbul Hazırlık Toplantısı 30 Kasım 1-2 Aralık tarihlerinde Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampusu’nda yapıldı. Toplantıya Avrupa’nın onlarca ülkesinden 200 sosyal hareket temsilcisi katıldı. KESK adına ise Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Kamuran Karaca ve Mali Sekreterimiz Dilek Adsan ve Sendikamız adına Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Sekreteri Elveda Demirel katılmıştır.Cuma günü Emek ve küreselleşme, kamu hizmetleri, savaş karşıtları, AB anayasası, eğitim, küresel iklim değişikliği, göç, hareketin hafızası ve web konularında yapılan çalışma gruplarıyla başlayan forum hazırlık toplantısı, 26 Ocak’ta tüm dünya’da düzenlenecek küresel eylemlerin tartışıldığı sosyal hareketler asamblesi ile devam etti. Türkiye Sosyal Forumu Koordinasyon Grubu’nun hazırladığı toplantı raporu yazının devamındadır.Açılış1-2 Aralık’ta yapılan genel toplantılar TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı’nın açılış konuşması ile başladı. Soğancı konuşmasında Dünyada ve Türkiye’de hem çelişkilerin, karamsarlığın derinleştiği hem de umudun, mücadelenin yeşerdiği bir dönemi yaşadığımızı ifade ederek, Türkiye Sosyal Forumu’nun tüm bileşenleriyle, Türkiye’nin sınır ötesi bir operasyon yapmasına karşı çıktığını söyledi.’3 Kasım günü, Ankara sokaklarında, on binlerce insan, hep birlikte, barış sloganlarını haykırdık. 3 Kasım sadece bir başlangıçtı.’ diyen Soğancı ABD’nin İran işgali planlarına da karşı çıktıklarını belirtti. ‘Neoliberal politikalara direniş, emekçilerin mücadelesi bugün en belirleyici mücadele alanını yaratmaktadır. Savaşlara, neoliberal uygulamalara, ırkçılığa karşı, barışın, mücadelenin, kardeşliğin sesini hep birlikte daha gür bir biçimde çıkartmak için Malmö’de düzenleyeceğimiz Avrupa Sosyal Forumu süreci hepimiz için çok iyi bir fırsat.’ sözleriyle konuşmasını tamamlayan Soğancı’nın ardından toplantının ASF programıyla ilgili diğer gündemlerine geçildi.ProgramASF programının büyük bölümünü oluşturan seminer ve atölyelerin önerilmesi süreci henüz başlamadı. Önümüzdeki aylarda 2008 Eylül’ünde yapılacak forum için etkinlik önerileri ASF web sitesine önerilmeye başlanabilecek. Bu önerilere temel oluşturması bakımından şu an tema önerileri alınmaya devam ediliyor. İskandinavya Örgütlenme Komitesi bugüne kadarki katkıları temel başlıklarda toplayarak ASF programının aşağıdaki temalarda örgütlenmesini öneriyor:1- Kamu hizmetleri ve refah modelleri2- Ekonomik alternatifler3- Emek piyasaları, göç ve sendika örgütlenmesi4- Irkçılık ve sosyal dışlanma5- Cinsiyet6- Demokrasi ve insan hakları7- Küresel ekonomi ve Avrupa8- Savaş ve barış9- Çevre, tarım ve iklim değişikliği10- Yaygın eğitim, kültür ve medyaBu temaları ve programın temel yapısını tartışmak üzere daha önceki yıllarda olduğu gibi, bir Avrupa Program çalışma Grubu oluşturuldu. Temaları ve programla ilgili diğer tartışmaları bu grup Şubat ayında yapacağı toplantıda tartışacak.Küresel Eylem Günü26 Ocak’ta Dünya Sosyal Forumu’nun yaptığı çağrıyla ilgili olarak son Avrupa Koordinasyon toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa’da yapılacak eylemlerin içeriği, nerelerde hangi aktivitelerin yapılacağı ve eylemlerin koordinasyonu açısından www.wsf2008.net web sitesinin işlevi ele alındı. Batı Avrupa’dan Rusya’ya kadar, Avrupa’nın hemen her yerinde 26 Ocak saat 12’de büyük eylemlerin yapılması planlanıyor. 26 Ocak’ta Türkiye’de de İstanbul Taksim Gezi Parkı, Ankara Yüksel Caddesi, İzmir Gündoğdu Meydanı ve Adana İnönü Parkı’nda saat 12’de eylemler düzenlenecek.ASF 2010 – İstanbulTürkiye Sosyal Forumu’nun 2010’da yapılacak ASF’yi İstanbul’da yapma önerisi de toplantıda tartışıldı. Gündemin sonucunda bu öneriyle ilgili son kararın, Berlin’de yapılacak bir sonraki hazırlık toplantısında alınması uygun bulundu. Birçok ülkeden gelen temsilcilerin desteklerini de belirttiği bu öneri Avrupa’da bir süre daha yaygın olarak tartışılacak ve genel bir konsensüs oluşması için çaba harcanacak. Bu çerçevede hazırlanan sunumlar da Berlin’de daha geniş bir zaman diliminde yapılacak.Bir sonraki hazırlık toplantısı Berlin’de 23-24 Şubat tarihinde düzenlenecek.Türkiye Sosyal Forumu Koordinasyon Grubu