TOPLU GÖRÜŞMELERE KATILMIYORUZ !

306

TOPLU GÖRÜŞMELERE KATILMIYORUZ!ONLARI BİR KEZ DAHA MASA(L)LARIYLA BAŞBAŞA BIRAKIYOR,YÜZÜMÜZÜ İŞYERLERİNE VE SOKAKLARA ÇEVİRİYORUZ!Geçen yıl yapılan görüşmelerde masayı terk ederken, artık toplu görüşme usulünün uygulanabilirliğinin kalmadığının altını çizmiştik. 1 yıl boyunca ‘toplu sözleşme’ ve ‘grev’ hakkımızın olduğunu ve bunu kullanacağımızı dile getirdik. Hükümet ise Anayasanın 90. maddesinin emredici hükmüne, uluslararası sözleşmelere ve AİHM kararlarına rağmen, 4688 sayılı yasanın hukuksuzluğuna sığınarak toplu sözleşmeden kaçınmaktadır.Masaya oturan taraflarının gücünün eşit olmadığı, kamu emekçilerinin taleplerinin duymazdan gelindiği, mutabakata varılan hükümlerin bile uygulanmadığı, uzlaştırma kurulunun kararlarının hayata geçirilmediği, masada ne konuşulursa konuşulsun son sözü bakanlar kurulunun verdiği bir görüşme usulünde diretmek kamu emekçilerine hakarettir. KESK, kamu emekçilerine göz göre göre hakaret edilmesine izin vermeyecektir.Kamu işveren kuruluyla, yetkili sendika ve konfederasyonlar arasında yapılan toplu görüşmeler, 15 günlük bir oyalanmadan öteye geçmemektedir. Masada ne görüşülürse görüşülsün hükümet bildiğini, daha doğrusu IMF tarafından kendisine bildirileni uygulamaktadır. Tüm toplu görüşme süreci, IMF ile yapılan Stand-by anlaşmalarıyla ve Orta Vadeli Planlarla yıllar öncesinden belirlenmiş maaş zamlarının kamu emekçilerine dayatılma süreci olarak işlemektedir.Daha önceki yıllarda görüşme masasında dile getirdiğimiz demokratik ve sendikal hakların tanımasına, çalışanların mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesine, çalışma koşullarının düzeltilmesine yönelik taleplerimiz görmezden gelinmiştir.Bizler bu oyunun figüranı olmayı reddediyoruz. Kamu emekçilerinin Toplu sözleşme hakkı vardır ve biz hakkımızı kullanmak istiyoruz. Yüzdelik sefalet zamları değil, insanca yaşanabilecek bir ücret istiyoruz. Sözleşmeli istihdamla geleceğimizin çalınmasını değil, iş güvenceli ve kadrolu istihdam istiyoruz. Örgütlenme özgürlüğümüzün kısıtlanması, üzerimizdeki siyasi baskılar, gerici kadrolaşma değil çalışma yaşamının demokratikleşmesini istiyoruz.Tüm kamu emekçilerini kendilerini sefalete mahkûm etmeye çalışanlara karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.- 21 Ağustos Salı Günü ‘Sözleşmeli Çalışmaya Hayır, İş Güvenceli ve Kadrolu İstihdam’ talebi ile Ankara YKM önünde saat: 12.30’da Sözleşmeli çalışanlar (4/B, 4/C, iş-görev talep edip de ataması yapılmayanlar vb.), emekliler, mağdur olan diğer kesimlerle birlikte yapacağımız basın açıklamasına,- 24 Ağustos Cuma günü Türkiye’nin her yanında yapılacak basın açıklamalarına,- 27-29 Ağustos 2007 tarihleri arasında İstanbul’dan Ankara’ya yapılacak olan ‘İNSANCA YAŞAM İÇİN TOPLU SÖZLEŞMEYE YÜRÜYORUZ’ başlıklı yürüyüşe,Destek vermeye çağırıyoruz.Unutmayalım ki, haklar masa başında oturarak değil, alanlarda mücadele ederek kazanılır. Toplu sözleşme ve grev hakkına giden bu onurlu mücadeleye siz de omuz verin!