MERKEZ YÖNETİM KURULU 2007 TEMMUZ AYI MAAŞ ÇİZELGESİ

265

Tüzüğümüzün 50/d maddesi: Profesyonel yöneticilerin aldığı ücret, işyerinde almış olduğu ücret ve tüm hak edişlerini geçemez. Kamu çalışanlarına uygulanan yasal artışlar aynen uygulanır.