GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAVI’NIN DANIŞTAY 5. DAİRESİ’NCE YÜRÜTMESİ DURDURULDU…!

269

Sendikamızın Gelir İdaresi Başkanlığı Müdür Yardımcılığı sınavının Sözlü Sınav uygulamasına karşı açtığı davada ara karar verildi. Yazılıyı kazanmasına rağmen Sözlü sınav sonucunda elenen üyemiz İdris AKÇELİK adına açılan davada Danıştay 5. Dairesince ( Kamu hizmetinin yürütülmesinde belirleyici olan personel unsuruna ilişkin düzenlemelerin nesnel bir şekilde kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak yapılması, işe girişte olduğu gibi meslek içinde ilerleme, yükselme ve görevin sona erdirilmesinde de ehliyet ve başarının esas alınması gerektiği, bu kapsamda üst görevlere yükselmenin aynı anlayış içerisinde düzenlenmesinin zorunlu olduğu, üst görevlere atanmak için nesnel bir seçim yöntemi olan yazılı sınav dışında yargı denetimine kapalı, içeriği, kapsamı. değerlendirme esasları belirsiz olan sözlü sınav öngörülmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçeleriyle yürütülmesinin durdurulmasına ) denilerek, üyemizin müdür yardımcılığı için yapılan sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin de yürütmesi durdurulmuştur.