YARGI BİR HAKSIZLIĞI DAHA DURDURDU ..!!

275

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ‘ SERVİS SORUMLUSU UYGULAMASININ YÜRÜTMESİ DURDURULDU ‘Sendikamızca Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği’nin 32. maddesine, anılan Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 13. maddesi ile yapılan değişiklikle eklenen servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel’ ifadeleri ile 15. maddesi ile eklenen Geçici 6. maddesinin 1., 2., 3. ve 4. fıkralarında yer alan servis sorumlusu ibarelerinin ve 2. fıkranın 2. cümlesinde yer alan vergi dairesi müdürü, yeterli sayıda gelir uzmanı veya şef bulunmadığı takdirde servisin yönetimini memurlardan birine verebilir. kuralının iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemi ile Maliye Bakanlığı aleyhine açılan davadan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi.Mahkeme Kararı Ektedir.