SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDA ATAMALARA İLİŞKİN GELİŞMELER

297

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 24.07.2007 tarihli E-POSTA 2007/04 EK sayılı yazısında; 5502 sayılı Yasa ile devredilen S.S.K., Bağ-Kur, Emekli Sandığı hastalarına ait sözleşmeli eczane ve optik faturaları ve eklerinde teslim yeri olarak S.S.K. Sağlık İşleri İl Müdürlükleri (Devredilen) belirlenmiş olduğundan, Sağlık İşleri İl Müdürlüklerinin fatura kontrolü yapacak personel ihtiyacı bulunduğu gerekçe gösterilerek S.S.K. Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine nakil talep formu ile en fazla 6 tercihte bulunarak 03.08.2007 tarihi mesai saati sonuna kadar talepte bulunmaları istenmiştir.30.07.2007 günü S.G.K. Başkan Yardımcısı Şenol AYDIN ile yapılan görüşmede;Anayasanın 2. maddesi sosyal hukuk devletine atıfta bulunularak aile birliğini en temel sosyal birim olan aile yapısının, aile bütünlüğünün gözetilmesi gerektiği atama yapılacak ise bunun gönüllülük temelinde gerçekleşmesinin gerektiği, atamalardaki kriterlerin ne olacağı, ataması yapılması düşünülen personelin kaç kişi olduğunu, eş durumunun, sağlık durumunun, öğrencilik pozisyonunun göz önüne alınması gerektiği belirtilmiş, kadroları dışında bir başka birimde çalıştırılıp çalıştırılmayacağı Sendikamız tarafından sorulmuş,Başkan Yardımcısı görüş ve önerilerimiz doğrultusunda öncelikle gönüllülük esasına dayanarak atamaların yapılacağını, özür durumlarını gerekçe olarak gösteren personelden eş durumu, sağlık durumu, öğrencilik durumunun gözetileceğini, taleplerin 03.08.2007 Cuma günü netleşeceğini çok fazla ihtiyaç fazlası personel oluşacağını düşünmediklerini, ihtiyaç duyulması durumunda kriter olarak hizmet sürelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaklarını ifade etmiştir.