SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ SORUNLARI, KURUM BAŞKANI BİROL AYDEMİR’E İLETİLDİ…

272

19.07.2007 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili Birol AYDEMİR ile Sendikamız adına Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Sekreterimizin katıldığı toplantıda;Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı’na 5502 sayılı Yasa ile kurulan Kurumun geçiş sürecinde olmasına rağmen, geçici 3. maddedeki gayrimenkullerin satışının hangi gerekçelerle ihtiyacının belirlenerek Maliye Bakanlığı’na devir edildiğini,İl sağlık kurumlarında nakillerin hangi kriterlere göre yapıldığını,Ek Ödeme Yönetmeliğinin yeniden gözden geçirilerek birim ayrımı yapılmaksızın yeniden düzenlenmesini,Emekli Sandığı’na bağlı birimlerde farklı ek ödeme uygulaması ile birlikte, usul ve esaslar çerçevesinde ödenmesi gereken ek ödemelerin henüz yapılmadığının,Ve tayin, atamaların yapılmasında önceliklerin ne olduğu sorulmuş,S.G.K. Başkan Vekili’nin sorularımıza vermiş olduğu yanıtlarda;Öncelikle Ek Ödemelerin günümüz koşullarında Maliye Bakanlığı ile yaptığı sıkı pazarlık sonucunda kabul gördüğünü, yakın bir tarihte düzenlemeye gitmeyi düşünmediklerini,Taşınmazların satışı ile ilgili olarak yasanın kendisine tanıdığı yetkiyi kullanacağını öngörülerden yola çıkarak devredilmesi gereken gayrimenkullerin Maliyeye devrine ilişkin kararlarının ana hatlarıyla Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarında yer verdiklerini,Tayin ve atamalarda İstanbul dışında bulunan illerde eş durumu, sağlık durumu, öğrenim durumu gözetilerek başvuru sırasına göre yapılmaya devam ettiğini,İl sağlık kurullarına geçişte objektif kriterlerin öne çıktığını, öncelikle sağlık hizmeti kadrosunda bulunan personelin değerlendirildiğini ifade etmiştir.Özerk bir kurum olduğu iddia edilen S.G.K.’nın toplumsal faydayı gözeten bir noktada olup, sendikalarda diyalog içerisinde bulunmasının olumlu yansımasının olacağı belirtilerek iletişimin sürekli kılınması Yönetim Kurul toplantılarında sendikaların görüş ve önerilerinin alınmasının önemsenmesi gerektiği ve Sendikamızın bu sorunların takipçisi olmaya devam edeceği ifade edilmiştir.