21.06.2007 – TÜRKİYE İŞ KURUMU EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNE AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK

254

Türkiye İş Kurumu Ek Ödeme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin 14. maddesindeki “ayakta veya yatarak yapılan tedavi sürelerinde, kaplıca tedavilerinde ve refakatçi olarak geçen sürelerde tek hekim veya sağlık kurulu raporlu olan sürelerde ek ödeme yapılmaz” düzenlemesine karşı açtığımız dava lehimize sonuçlanmıştır.