SGK ÇALIŞANLARININ BANKA PROMOSYONLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KARAR YÖNETİM KURULUNCA İMZALANDI

246

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yönetim Kurulunca, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışanlara 400 YTL, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatında çalışanlara 300 YTL, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışanlara 250 YTL banka promosyonunun ödenmesine karar verilmiş olup, alınan kararın uygulanmasına yönelik talimat SGK Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na gönderilmiştir.Sendikamızca edinilen bilgiye göre, söz konusu banka promosyon ücretlerinin 2009 yılı sonuna kadar olan süreyi kapsamakta olup, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne 36 aylık, SSK Başkanlığı’na 24 aylık, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü’ne ise 20 aylık olarak Vakıflar Bankası ile devam eden sözleşme üzerinden hesaplandığı öğrenilmiştir.BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU