YARGI EMEKÇİLERİNE BANKA PROMOSYONLARININ DAĞITIMI İÇİN BİR ADIM DAHA…

302

Yoğun iş yükü altında düşük ücretle çalıştırılan yargı emekçilerinin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için mücadele eden Sendikamız, 6 Eylül 2006 tarihinde Ülke genelinden gelen yargı emekçileriyle birlikte yapılan merkezi eylemle, yargı emekçilerinin taleplerini Adalet Bakanlığı’na iletmiştir. Sonrasında yapılan Kurum İdari Kurul toplantılarında ve görüşmelerde de bu taleplerinin takipçisi olmuştur. Nisan/2007 döneminde yapılan Kurum İdari Kurul toplantısında ve 22 Mayıs 2007 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarı sayın Osman BÖLÜKBAŞ ile yapılan görüşmede, yargı emekçilerinin taleplerinde ısrarcı olunmuştur. Bu taleplerden biri de maaş ödemesi yapılan bankalardan alınan promosyonların tamamının çalışanlara eşit olarak dağıtılması için gerekli düzenlemenin yapılmasıdır. Yapılan görüşmeyle ilgili ayrıntılı bilgi web sitemizde bulunmaktadır.Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca tüm birimlere gönderilen 5 Haziran 2007 tarihli yazı ile banka promosyonları hakkında merkezi bir düzenleme yapılmış olup, bahse konu yazıda ‘alınacak yıllık promosyonun tamamı yasal bir engel bulunmadığı sürece her yıl Eylül ayı maaşı ile birlikte ilgili bankaca personelin maaş hesabına doğrudan aktarılacaktır’ denilmiştir. Söz konusu yazı ektedir.Sendikamız, başta bu talebimizin uygulaması olmak üzere, diğer taleplerimizin de ısrarla takipçisi olacaktır.SaygılarımızlaBÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU