ÇALIŞMA BAKANI SAYIN MURAT BAŞESKİOĞLU İLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN BİLGİ NOTU

246

Sendikamız adına Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel TİS ve Hukuk Sekreteri ve Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Sekreteri tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESKİOĞLU ile 17.05.2007 tarihinde makamında ziyaret edilerek bir görüşme yapılmıştır.Yapılan bu görüşmede, Çalışma Bakanlığı’nın ve bağlı birimlerin sorunları ile iş ve sosyal güvenlik alanında koordinatör bakanlık olması dolayısıyla 4688’de yaşanan sıkıntılar dile getirilmiştir.4688’e ilişkin; idarecilerin keyfiyetten kaynaklanan bir tutum sergiledikleri, Sendikamıza ve üyelerimize yönelik karşı duruşlarından dolayı örgütlenmenin önünde set çektikleri, sendikal faaliyetlerimizin engellendiği, haklarını kullanmak isteyen üye ve yöneticilerimize cezalandırma yoluna gittikleri ifade edilmiştir.Ayrıca, üye tevkifat listelerinin Sendikalarımıza ulaştırılmadığı, yetki tespit tutanaklarının yasal süreler dikkate alınmadan tutulduğu belirtilmiştir.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yaşanan sorunları sıralarken, Emekli Sandığı Adana Bölge Müdürü ile İstanbul ve Aydın Çalışma Bölge Müdürlüklerinin tutumundan kaynaklanan sorunlar aktarılmıştır.Çalışma Bakanlığı ve bağlı kurumların ek ödeme yetersizlikleri ve oranların düşüklüğü gerekçeleri ile anlatılarak Bakan yetkisinde olan artırıma ilişkin düzenlemenin yapılması istenmiştir. Özellikle disiplin cezalarındaki ek ödeme kesintisi yapılması uygulamasının yargı kararları ve Maliye Bakanlığı’nın uygulamasının dikkate alınarak yeniden düzenlenmesinin zorunluluk olduğu açıklanmıştır.Sosyal Güvenlik Kurumlarında uygulanmakta olan ikramiye, Bakanlık merkez ile bölge müdürlük çalışanları için de bir düzenlemenin yapılması gerektiği ifade edilmiştir.Çalışma Bakanı tarafından Sendikamızın ilettiği sorunlar not alınarak, 4688 sayılı Kanun için bir çalışmanın bitmek üzere olduğu, yaşanan sıkıntılar için ilgili kurumlar nezdinde gereğinin yapılacağı, promosyon paraları için tüm kuruluşlara bir düzenleme getirmek üzere merkezi bir çalışmanın olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu ve bağlı kuruluşların çalışmalarının geçiş aşamasından kaynaklanan sıkıntılara müdahil olunacağı belirtilmiştir.Sendikamızın, sorunların çözümü konusunda ısrarcı olacağı bilinmelidir.
MERKEZ YÖNETİM KURULU