BANKA PROMOSYONLARININ ÇALIŞANLARA DAĞITILMASI İÇİN YENİ ADIM…

262

Sendikamız banka promosyonlarının tamamının tüm çalışanlara eşit olarak dağıtılması için girişimlerini sürdürmektedir.Son olarak 12 Mayıs 2007 tarih 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları, Kar ve Zarara Katılma Oranları İle Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ ile ‘… maaş ödeme ve/veya belirli hizmetlerin sunulması kapsamında yapılan protokoller uyarınca anlaşma yapılan kurumlara ve/veya kurum çalışanlarına sağlanacak ayni veya nakdi menfaatler bu düzenlemenin dışındadır’ hükmüne yer verilmiştir.Banka promosyonlarının çalışanlara ödenebilmesi için herhangi bir yasal düzenleme yok iken, yukarıdaki karar ile düzenleme yapılmıştır.Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı’nın genelge hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilmiş olup, Sendikamız konunun takipçisi olmaya devam edecektir.
MERKEZ YÖNETİM KURULU