SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EK ÖDEME USÜL VE ESASLARI BAKANIN ONAYINDAN ÇIKTI

309

SGK Ek Ödeme Usül ve Esaslarını yeniden düzenleyen, SGK Yönetim Kurulu kararı, Sendikamızın kararlı tutumu ve takibi sonucu 08.05.2007 tarihinde Bakanın onayından çıkarak yürürlüğe girmiştir.SGK emekçilerinin daha iyi yaşam koşullarına ve özlük haklarına kavuşuncaya kadar mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız!..