MALİYE (GİDER) EMEKÇİLERİNİN EK ÜCRET ARTIŞLARININ ORANLARI

285

Maliye Bakanlığı (Gider) çalışanlarının unvan ve derecelerine göre merkez teşkilatı, büyükşehir belediyesi bulunan iller ve diğer illere yönelik ek ücretlerin artış oranlarını ve miktarlarını gösterir tablo Sendikamızca hazırlanmıştır.Dosya yazımızın ekindedir.