MALİYE EMEKÇİLERİNİN EK ÜCRETLERİ MÜCADELEMİZ SONUCUNDA ARTTIRILMIŞTIR!

232

En son 2003 yılında Sendikamız ile Maliye Bakanlığı arasında yapılan Kurum İdari Kurulu kararlarına istinaden yapılan düzenleme ile artırılan ek ücretlere 4 yıldır herhangi bir artış yapılmamıştır.Büro Emekçileri Sendikası, günden güne ücretleri eriyen, ücret farklılıkları ile çalışma barışı sürekli tehdit edilen maliye emekçilerinin kazanılmış haklarının korunması, insanca yaşanacak bir ücret almasını her platformda dile getirmiştir. Özellikle Gelir İdaresinin yeniden yapılandırılması döneminde ortaya konulan mücadele programı tüm maliye emekçileri tarafından bilinmektedir. Baskı, sürgün ve cezalara rağmen maliye emekçilerinin taleplerini dile getirmekten asla taviz vermeyen Sendikamız, bu anlamda da bedel ödeyen tek sendikadır.’Hak verilmez alınır’ ilkesinden hareketle ısrarla mücadeleye devam eden sendikamız, farklı dönemlerde imza kampanyaları, basın açıklamaları ve Bakanlık yetkilileri ile yapılan resmi görüşmelerde, ek ücretlerin günün koşullarına göre arttırılmasını talep etmiştir. Yapılan faks çekme eylemlilikleri ile ek ücretlerin artırılması talebi sürekli gündemde tutulmuş olup, 7 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da binlerce maliye emekçisinin katıldığı ‘Eşit İşe Eşit Ücret, Sözleşmeli Köle Olmayacağız’ ana temalı eylem sonucunda da taleplerimizi içeren bir dosyayı Maliye Bakanlığı’na sunmuş, aynı dosya içerisinde ek ücretlerin artırılması talebi de yer almıştır.Ancak, tüm bu çalışmalarımızı maliye emekçileri dikkatle izlemiş olmalarına rağmen, kitlesel bir eylem gücüne dahi sahip olmayan, böyle bir geleneği bulunmayan birilerince ‘ek ücret artışlarını biz yaptırdık’ söylemiyle propaganda yapılmaktadır. Konunun değerlendirmesini maliye emekçilerinin en iyi şekilde yapacağına inanıyor, takdiri maliye emekçilerine bırakıyoruz.Maliye Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, 8 Mayıs 2007 tarihli Bakanlık oluru ile Yardımcı Hizmetlilere, Memurlara, Gelir Uzmanlarına ve Şeflere 15 puanlık bir ek ücret artışı yapıldığı, yapılan artışın 15 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtilmiştir.Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Müstakil Daire Başkanı, Maliye Başkanı, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanına 10 puanlık, Bakanlık Müşavirleri ve Özel Kalem Müdürüne 5 Puanlık, Bütçe Dairesi Başkanı, Merkez Saymanlık Müdürü, Şube Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Maliye Meslek Lisesi Müdürü, Meslek Eğitim Kursu Müdürü, Maliye Kursu Müdürü ve Ayniyat Saymanına 15 puanlık bir artış yapılmıştır. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Savunma Sekreteri, Devlet Bütçe Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı, Devlet Malları Uzmanı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Maliye Avrupa Birliği Uzmanları ve Maliye Hizmet Uzmanlarına herhangi bir ek ücret artışı yapılmamıştır. Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatı ve taşra teşkilatının unvan ve derecelere göre artış oranları ayrıntılı olarak ayrıca sitemizde ilan edilecektir.Yapılan artışı olumlu bulmakla birlikte, artış oranlarının düşük ücret alan binlerce maliye emekçisine daha yüksek oranda bir artış yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Yapılan artış, taleplerimizi bir bütün karşılamaktan uzak olup, eşit işe eşit ücret talebimizin de karşılığı değildir.Bu konuda sendikamız mücadelesini ısrarla sürdürecektir.BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU