SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDA PROMOSYON PARALARI ÖDENİYOR

268

” ‘0’ =’120′ ’10’


’10’ ‘120″>
]Sendikamız uzun zamandan bu yana yaptığı çalışmalarla, kurum tarafından personelin maaşının ödenmesi için bankalarla yapılan anlaşma karşılığında alınan ve promosyon adı verilen paraların tamamının kesinlikle çalışanlara ait olduğunu, kurum çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarını pazarlayarak elde edilen bu paraların gelirin hukuki temelden yoksun, keyfi olarak kullanılmayacağını savunmuştur. Bu paraların kurumun ihtiyaçlarına yada dernek, vakıf vb. oluşumlara harcanmasının hukuki temelden yoksun olduğu gibi, keyfi şekilde bu paralar üzerinde inisiyatif kullanmayı da gerektirmeyeceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede kurum ile çeşitli bankalar ile uzun süreli yapılan özlük hakkı pazarlaması sonucunda alınan paralardan kesinti yapılmadan kurum personeline eşit olarak dağıtılması istenmiştir. Aksine bir yönelime gidilmesi halinde ise bu konudaki tüm hukuki yollara başvurulacağı ve sonucun da emekçiler lehine olacağı kurumunda bir çok hukuki yükümlülükle karşı karşıya kalınacağı belirtilerek Büro Emekçileri Sendikası olarak konunun takip edildiği belirtilmiştir.

Yapılan bu çalışmalar sonuç vermiş ve bu paraların %50’sinin dağıtılması için ilgili birimlere yazılar yazılmıştır. Bu yazı olumlu olmakla beraber, eksiktir. Bu paraların tamamı dağıtılmalıdır.
Bu konudaki mücadelemiz devam etmektedir.