TEŞEKKÜR

284

7 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da yapılan ‘EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET, VERGİDE VE YARGIDA ADALET İSTİYORUZ, SÖZLEŞMELİ KÖLE OLMAYACAĞIZ’ konulu eylemliliğimize coşku, heyecan katan, kazanımlarımızı korumada kararlılığını ortaya koyan, örgütsel sorumluluk ve sendikal dayanışma çeperinde hak alma-hak arama mücadelesinde demokratik taleplerini yüksek sesle dillendiren, Ankara’yı bahara çeviren üyelerimize, şubelerimize, temsilciliklerimize, desteklerini sunan parti, sendika, demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerine ve katkılarını esirgemeyen çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
MERKEZ YÖNETİM KURULU