ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONU KURULDU

271

155 milyon çalışanı temsil eden Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) ile 26 milyon üyesi bulunan Dünya Emek Konfederasyonu (WCL) (eski adıyla Uluslararası Hıristiyan Sendikaları Federasyonu) yeni bir çatı altında birleşti. Yeni sendikal örgütünün adı Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) olarak belirlendi. Böylelikle Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, 181 milyon kişiyi temsil edecek.Bu girişimin temelleri, Japonya’da, Aralık 2004’te gerçekleştirilen ICFTU 18. Genel Kurulu’nda atıldı. Bu genel kurulda, ‘ICFTU’nun amaçlarına dayanarak çalışanların çıkarlarının daha iyi korunması için daha yeni ve etkin küresel araçların değerlendirilmesi’ için, WCL ve hiçbir uluslararası örgüte üye olmayan ancak demokratik ve bağımsız ulusal sendika merkezi olan örgütler ile birleşerek daha yeni bir uluslararası örgüt kurulması kararı alınmıştı.1-3 Kasım 2006 tarihleri arasında Viyana’da gerçekleştirilen ICFTU Dünya Kongresi’nde ICFTU ve WCL birleşerek ITUC’u kurdu. ITUC’a ülkemizde ICFTU’ya KESK, DİSK, Türk İş ve Hak İş üye. Türkiye Kamu Sen ve Memur Sen’in üyelik başvuruları ise geçtiğimiz aylarda kabul edilmemişti.Yeni konfederasyonun bazı öncelikleri şöyle belirlendi:* Çalışanların ve yoksulların hak ve çıkarlarına karşı hareket ettiklerinde uluslararası kuruluşlara karşı mücadele etmek.* Sendikal hak ihlalinin olduğu her durumu ortadan kaldırmak için çaba göstermek.* Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) belirlediği sendikal hakları savunan uluslararası standartları desteklemek.* İşyerlerindeki her çeşit ayrımcılığın sona erdirilmesi için kampanyalar yürütmek.* Eşit işe eşit ücret ilkesinin etkili ve tam olarak uygulanması için çaba harcamak.* Cinsiyet eşitliğini destekleyen programları hayata geçirmek.PSI VE EPSU BİRLEŞİYORPSI Avrupa Bölgesi Yürütme Komitesi ve EPSU; 13-14 Nisan ve 7 Haziran 2005 tarihlerinde toplanarak, iki sendika arasındaki ilişki ve birleşme sürecine ilişkin çalışma yapmak üzere ortak bir çalışma grubu oluşturdu.Avrupa’da kamu hizmetleri sendikalarını kapsayacak tek örgütün oluşturulmasını zorlayan politik nedenler şöyle ifade ediliyor. ‘AB politikaları, Avrupa çapındaki ulusal politikaları ve kararları giderek daha fazla etkilemektedir. Avrupa Birliği ve komşuları arasında sıkı bağlar kurulurken, AB izlediği komşuluk politikalarıyla neo-liberal kavramları Doğu Avrupa ülkelerine ihraç etmeye uğraşmaktadır. Bu politikalar, bütün kıtayı olumsuz yönde etkilediği gibi, sosyal standartlar üzerinde de şiddeti gittikçe artan baskı oluşturmaktadır. ‘Yeni örgütün Kuruluş Kongresini 2009 yılında ve 1. Olağan Kongresini de 2014 yılında yapması önerilmektedir. Birleşme kapsamında EPSU-PSI Çalışma Grubu tek örgütün mücadele hedeflerini ve önceliklerini kapsayacak bir çalışma belgesi hazırladı.