ILO SÖZLEŞMELERİ

271

8 Mart haftasında ‘Eşitlik Haklarımızı ve Geleceğimizi İstiyoruz’ kampanyası çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilecek olan mektupta yer alan ILO’nun 183 sayılı Sözleşmesinin ve 191 sayılı önerisinin tam metinlerinin çevirisi ile ILO’nun 156 sayılı Sözleşmesinin genel hatlarını içeren çeviri özeti ektedir.