SORUNLARIMIZI, GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE GÖRÜŞTÜK…

275

Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının sorunlarını Başkan Yardımcısı Sayın Metin KAYRAK’a ilettik. 26 Şubat 2007 Pazartesi günü yapılan görüşmeye Daire Başkanı Sayın Bülent BÜYÜKDIGAN ve İnsan Kaynakları Grup Başkanı Sayın Yusuf ÇİLKOPARAN da katılmış olup, sendikamızı Genel Sekreter, Genel Eğitim Sekreteri, Genel Mali Sekreter ve Genel Hukuk ve TİS Sekreterimizden oluşan bir heyet temsil etmiştir.Görüşmede, yaklaşık 4 yıldır artış yapılmayan ve bir çok kurumun gerisinde kalan ek ücretlerin günün koşullarına uygun olarak arttırılması, uzmanlık sınavları sonucunda ortaya çıkan parçalı istihdam koşullarından kaynaklanan sorunlar (aynı işi yapan çalışanların farklı ücret alması, yeni sınav açılıp açılmayacağı, özel sınavda 70 puanın üzerinde alıp da ilk 2500’e giremeyenlerin durumu, sınavı kazananların derece ve ek gösterge sorunu v.b.), görevde yükselme sınavlarının şartları (sözlü sınav şartı, kurs mezunlarının durumu, hizmet süreleri v.b.), yardımcı hizmetlilerin memuriyete geçişi için sınav yapılması, mükellef hakları bildirgesi nedeniyle yaşanan mükellef-memur çatışması, iş yükü ve personel eksikliği konularında ayrıntılı öneri ve taleplerimiz ifade edilmiştir.Görüş ve önerilerimizi dinleyen yetkililerce, sorunlar ve çözüm önerilerimiz detaylı olarak değerlendirilmiştir. Ek ücretlerle ilgili bir çalışmalarının olduğu, ancak çalışmanın nasıl sonuçlanacağı konusunda kesin bilgileri bu aşamada veremeyeceklerini belirtmişlerdir.Gelir Uzmanlığı’na kurum içerisinden geçiş konusunda, uygulamanın yeni olmasından dolayı sıkıntılar olduğu ve bu sıkıntıların zamanla giderilmesine çalıştıklarının altını çizerek, taleplerimizi değerlendireceklerini ifade etmişlerdir. Özellikle, özel sınavı kazananların derece ve ek gösterge sorunu konusunda düşüncelerimizi yazılı iletmemiz durumunda tekrar bakılacağı belirtilmiştir. Özel sınavda 70-83 puan alan ancak ilk 2500’e giremeyen 3037 kişinin hukuki durumunu değerlendirdikleri, bu kişilerin mevcut koşullarda atamasının yapılmasının hukuken mümkün olmadığı, ancak konuyla ilgili yöntemlerin araştırıldığı ifade edilmiştir. Yeni bir sınavın ancak Eylül ayından sonra yapılabileceği belirtilmiştir.Yardımcı hizmetliler için memurluğa geçiş sınavı önerimize olumlu yaklaşılmıştır.Mükellef hakları bildirgesinden kaynaklanan sıkıntılarla ilgili olarak, gerekli görülmesi durumunda kurum çalışanlarına yönelik yazışmalar yapılabileceği belirtilmiştir.Personel eksikliği ile bu soruna bağlı olarak artan iş yükünün giderilmesine yönelik önerilerimizin dikkate alınacağı, ancak son karar mercisinin siyasi otorite olduğu ifade edilmiştir.Sendikamız, tüm ayrıntılarıyla aktardığı sorunların ve çözüm önerilerinin takipçisi olacaktır.Saygılarımızla.BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU