MALİYE EMEKÇİLERİNİN SORUNLARINI, MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ SAYIN H.ÜMİT AKSOY’A TEKRAR İLETTİK…

278

Maliye Bakanlığı (gelir ve gider birimleri) çalışanlarının sorunlarını Personel Genel Müdürü Sayın H.Ümit AKSOY’a ilettik. 16 Şubat 2006 Cuma günü yapılan görüşmeye Sendikamızı temsilen Genel Sekreter, Genel Eğitim Sekreteri ve Genel Mali Sekreterimiz katıldı.Görüşmede, yaklaşık 4 yıldır artış yapılmayan ve bir çok kurumun gerisinde kalan ek ücretlerin günün koşullarına uygun olarak arttırılması, uzmanlık sınavları sonucunda ortaya çıkan parçalı istihdam koşullarından kaynaklanan sorunlar, görevde yükselme sınavlarının şartları, mükellef hakları bildirgesi nedeniyle yaşanan mükellef-memur çatışması ve sosyal tesislerin kullanımında ayrım yapılmaması konularında ayrıntılı öneri ve taleplerimiz ifade edilmiştir.Görüş ve önerilerimizi dinleyen Sayın AKSOY, ek ücretlerle ilgili gerek kurum çalışanlarından gerekse de diğer kamu kurumlarından birçok talep geldiğini, bu konuyu Maliye Bakanı ve Müsteşarlık Makamına rutin toplantılarda ilettiğini, sorunun genel bir sorun olduğunu, henüz somut bir çalışmanın olmadığını ifade etmiş, sendikamızın da bu konuyla ilgili gönderdiği altı binin üzerinde dilekçe olduğunu belirtmiştir. Kurum içi uzmanlık sınavlarıyla ilgili düşüncelerini belirterek, bu konuda gider birimlerinde fazla bir sıkıntının olmadığını söylemiştir. Unvanda yükselme sınavları için mahkeme kararlarına uygun olarak düzenlemelerin yapıldığı, konuyla ilgili başkaca sıkıntıların olması durumunda yazılı iletmemizin yararlı olacağı ifade edilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nda bu konuyla ilgili yaşanan sıkıntıların ise, ilgili kurumla paylaşılmasının daha uygun olacağı belirtilmiştir. Mükellef hakları bildirgesi nedeniyle yaşanan sıkıntılara yönelik olarak değerlendirmelerde bulunmuştur. Maliye Bakanlığı misafirhanelerinin herkese eşit bir uygulama çerçevesinde değerlendirilmesi gerekliliğini vurgulayarak, somut yaşanan problemlerin aktarılmasını önermiştir.Gelir İdaresi Başkanlığı’nda yaşanan sorunlara ilişkin, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 14/02/2007 tarihinde randevu talebinde bulunulmuş olup, gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir.Sendikamız, tüm ayrıntılarıyla aktardığı sorunların ve çözüm önerilerinin takipçisi olacaktır.Saygılarımızla.
MERKEZ YÖNETİM KURULU