SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ TEKRAR GÖRÜŞÜLÜYOR!

358

Bildiğiniz gibi, Sosyal Güvenlik Kurumlarından çalışanlara yönelik 27.12.2006 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre bu kuruma devredilen kurumların personeline ödenecek ek ödeme usul ve esasları belirlenmişti.Sendikamız, ek ödeme yönetmeliğinde yaşanan bir yığın eksiklikleri bir rapor hazırlayarak, Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine vermiş ve bu yönetmeliğin tekrar gözden geçirilmesi talebinde bulunulmuştu.Bu konuda ayrıca Sendikamız Kurum Başkan Yardımcısı Şenol AYDIN ile görüşme yaparak;- Geriye doğru borç çıkartılma,- Hastalık izinlerinde ek ödemenin kesilmesi,- Disiplin cezalarında ek ödeme ödenmemesi,- Fatura kontrolü yapan idari hizmetler kadrosunda uygulanan eşitsizliğin giderilmesi,- Sadece İstanbul’la sınırlı tutulan ek puanın tüm çalışanlara verilmesi,- Aynı kurumda, aynı işi yapan sözleşmeli personelin de yararlandırılması, konularında hazırlanan raporu kendisine iletmiştir.Bu görüşmeler çerçevesinde; 14.02.2007 tarihinde Yönetim Kurulunun ek ödemeyi tekrar gündemine alındığı Sendikamızca bilinmektedir.Sendikamızın konuyu yakından takip ettiği ve taleplerimizin ısrarcısı olduğumuzun bilinmesi, tüm üyelerimize duyurulması önemlidir.