YARGI ÇALIŞANLARININ SORUNLARININ TAKİPÇİSİ VE ISRARCISIYIZ. SORUNLARI ADALET BAKANLIĞINA TAŞIDIK.

291

Sendikamız, Adalet Bakanlığı ve Yargı kurumlarında yaşanan sorunlara ilişkin Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK ile görüşme talebinde bulunmuş, Bakanın yoğun olmasından dolayı görüşme, Adalet Bakanı Müsteşarı Fahri KASIRGA ile gerçekleşmiştir.Sendikamız, Yargı çalışanlarının bir bütün sorunlarını Bakana iletilmek üzere Fahri KASIRGA ya aktarmış ve çözümü konusunda Bakanlığın çalışma yapması istenmiştir.Yapılan görüşmede;- Suçüstü nöbetlerinin kaldırılması ile birlikte bu nöbete kalan personelin mağduriyetinin giderilmesi hususundaki bir yasal düzenlemenin yeniden yapılması.- Adli yargı komisyonlarının demokratikleştirilmesi ve sendika temsiliyetinin sağlanması hususundaki düzenlemenin yapılması,- 1.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren denge tazminatının (40+40) yargı çalışanlarını ödemesi konusunda bir düzenlemenin yapılması.- Havuz paraları ve Yargı tazminatının günün koşullarına göre yeniden düzenlenerek, her yargı çalışanına eşit dağıtımı konusunda düzenleme yapılması.- KİK sonuçlarının yerine getirilmesi ile bu kararların merkez ve taşra birimlerine duyurulması ve son süreçte üye ve temsilcilerimize yönelik sürgün işlemlerinin durdurulması ifade edilmiştir.Sendikamız, Bakanlığa iletilen bu taleplerin takipçisi ve ısrarcısı olmaya devam edecektir.